Windcall 25 EC

Windcall 25 EC

Aktif Madde 250 gr/L Oxadiazon
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

WINDCALL 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E,14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Çeltik Karanfil Soğan
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
KARANFİL Horoz ibiği (Amarantus retroflexus)

Kazayaği-Sirken

(Chenopodium album)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Fare kulağı(Anagallis arvensis)

Serçe  dili(Stellaria media)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Eşek marulu (Sonchus spp.)

Darıcan (Echinochloa spp)

400 ml/ da

Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra, fakat ot çıkışı başlamadan önce.

ÇELTİK Darıcan (Echinochloa crus-galli )

Kız otu(Cyperus difformis)

150 ml/ da

Çıkış   öncesi uygulama

SOĞAN Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amarantus retroflexus)

Şeytan elması (Datura stramonium)

Sirken (Chenopodium album)

100 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

ÇELTİKTE YABANCI OT MÜCADELESİ :

Çeltik Ekimi öncesi uygulama :  Çeltik ekiminden hemen önce  çıkış öncesi uygulama yapılır.

Kuruya Yapılacak Uygulamalar:  Yabancı otların çıkışından hemen sonra (yabancı otlar 1-3 yapraklı devrede iken) uygulama yapılmalıdır.Çeltik   tavalarındaki sular WİNDCALL  25 EC uygulamasına geçmeden önce boşaltılır. 24–36 saat beklenir, bu süre  içinde tavaların sağında solunda kalmış su birikintileri de kaybolur. Uygulama yapıldıktan  3 gün sonra tavalara su verilir. Bu su verme işlemi ilk 4 günde yavaş, 5. günde baskın şeklinde, su seviyesi   15–20 cm ye çıkarılır ve bu seviyede 15–20 gün devamlı ve sabit tutulur.

Soğanda  Kullanım:

WİNDCAL 25 EC  bu bitkilerde tohum ekiminden veya dikimden sonra çıkış öncesi olarak toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm. olmalıdır.

Soğanda, çıkış öncesi kullanılabileceği gibi soğanın 2 yapraklı devresinden sonra yabancı otlar çok küçük devrede (1-2 yaprak ) iken de uygulanabilir. Yabancı otlar              1-2 yaprağı geçerse etki düşer ve gerekli fayda sağlanmaz.

Hemen İndir
Hemen İndir