Tebcor Combi

Tebcor Combi

Aktif Madde % 70 Kükürt + % 4.5 Tebuconazole
Formülasyon Şekli Suda Dağılabilir Granül (WG)
Ambalaj 1 kg

Açıklama

TEBCOR COMBİ adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M2,G1 ;3olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Buğday Çilek
BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE (PHI)
BUĞDAY Kahverengi Pas (Puccinia recondita tritici) 320 g/da 35 gün
Kara Pas (Puccinia graminis tritici) 320 g/da 35 gün
Sarı Pas (Puccinia striiformis) 320 g/da 35 gün
Sürme (Tilletia foetida) 70 g/100 kg tohum
BAĞ* Bağ Küllemesi (Erysiphe necator) 250 g/100 L su 14 gün
ÇİLEK (TARLA) Külleme (Sphaerotheca macularis fsp. fragariae) 250 g/100 L su 7 gün
 Kükürtlü ilaçlarla, yazlık yağlar arasında 1 aylık süre olmalıdır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

 

BAĞ KÜLLEMESİ:

1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde

2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde

3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde

  1. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

 

BUĞDAY PAS HASTALIKLARI:

Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su kaplanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.

 

BUĞDAY SÜRME:

Tohumlar ekim öncesi önerilen dozda ilaçlanmalıdır.

 

ÇİLEK(TARLA) KÜLLEME:

  1. Uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.
  2. Uygulama: Kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamaya devam edilir.

Uygulama programlarında son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Hemen İndir
Hemen İndir