Sploraz P 490 EC

Sploraz P 490 EC

Aktif Madde 400 g/L Prochloraz + 90 g/L Propiconazole
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 500cc – 1 lt

Açıklama

SPLORAZ P 490 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Buğday Çeltik Hububat Şeker Pancarı
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

HUBUBAT Külleme (Erysiphe graminis f.sp. Tricitici) 125 ml/da 35 gün
BUĞDAY Pas hastalıkları (Puccinia striiformis, P.recondita tritici,P.graminis tritici) 125 ml/da 35 gün
Tahıl fide yanıklığı,Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü  Hastalığı (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Bipolaris sorokiniana )
ŞEKER PANCARI

 

Külleme (Erysiphe betae ) 125 ml/da 35 gün
Yaprak Leke Hastalığı (Cercospora beticola) 125 ml/da 35 gün
ÇELTİK Çeltik Yanıklığı (Pyricularia oryzae) 150 ml/da 21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BUĞDAY TAHIL KÜLLEME:

Hastalığın ilk püstülleri görüldüğü zaman uygulamaya başlanmalıdır. Gerekli görüldüğü hallerde ikinci uygulama yapılmalıdır.

 

BUĞDAY PAS HASTALIKLARI:

Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

 

BUĞDAY TAHIL FİDE YANIKLIĞI, KÖK VE KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI:

Tohum uygulaması: Tohumluk ekiminden önce tohum uygulaması yapılmalıdır.

Yeşil aksam uygulaması: Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılır. Uygulama kardeşlenme ile bayrak yaprağı arasındaki devrede yapılmalıdır.

 

ŞEKERPANCARI KÜLLEME:

Uygulama hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

 

ŞEKERPANCARI YAPRAK LEKESİ:

Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

 

ÇELTİK YANIKLIĞI:

Yeşil aksam uygulaması olarak hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulama yapılır. Gerekli hallerde hava şartlarına bağlı olarak 15-20 gün sonra ikinci uygulama yapılabilir.

Hemen İndir
Hemen İndir