Siperkor 25 EC

Siperkor 25 EC

Aktif Madde 250 g/L Cypermethrin
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 100cc – 250cc – 500cc – 1 lt – 5 lt

Açıklama

SİPERKOR 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

 

ELMA Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su
(Larva)
7 gün
ARMUT Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 20 ml/100 l su
(Taç yapraklar döküldükten sonra 2. ve 3. Nimf dönemi )
7 gün
ANTEP FISTIĞI Antepfıstığı psillidi
(Agonoscena pistaciae)
25 ml/da (Yaprakların  % 20‘si bulaşık olduğunda ilk ilaçlama) 7 gün
KİRAZ Ağaç kızılkurdu
(Coccus coccus)
80 ml/100 L su (Genç larva dönemi) 7 gün
Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 30 ml/100 L su
(Ergin)
7 gün
HUBUBAT Süne (Eurygaster spp.) 20 ml/da
1-3. Dönem
30 ml/da
4-5. Dönem
(Nimf-Yeni nesil Ergin)
7 gün
SÜS BİTKİLERİ Nergis soğan sinekleri (Eumerus narcissi, Merodon eques) 80 ml/100 L su 7 gün
AYÇİÇEĞİ Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 ml/100 L su 7 gün
DOMATES Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 30 ml/da Larva-ergin 7 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 ml/da (Larva) 7 gün
PATLICAN Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 30 ml/da Larva-ergin 7 gün
MISIR Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.) 30 ml/da (Larva)
(15 gün ara 3 ilaçlama)
7 gün
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml/da (Larva  )
(15 gün ara 3 ilaçlama)
7 gün
ŞEKER PANCARI Yaprak kurtları (Spodoptera exiquna,Memestra spp.,Plusia gamma) 30 ml/da  

7 gün

 

Pancar piresi (Chaetocnema tibialis) 25 ml/da
Kalkan böcekler (Chaetocnema tibialis) 30 ml/da
Yaprak böceği (Piesma maculata)               30 ml/da
GENEL ZARARLILAR Çekirgeler (Locusts) 40 ml/da

 

7 gün
BAĞ* Salkım güvesi* (Lobesia botrana) 20 ml/100 l su
(Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğün de ilk ilaçlama yapılır.
7 gün
MERCİMEK Baklagil tohum böceği (Bruchus spp.) 40 ml/da 7 gün
MERCİMEK, NOHUT Yeşilkurt (Helicoverpa vriplaca) 30 ml/da Larva 7 gün
DİŞBUDAK Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) 25 ml/ 100 l su (Genç larva dönemi) 7 gün
Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Elma İçkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

 

Armut Psillidine karşı uygulama, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp, 2 veya 3 dönem minfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde ve tatlımsı madde akıntısının başlamadığı, doğal düşmanların fazla bulunmadığı zaman yapılır.

 

Kiraz Sineğine karşı, kaplama ilaçlamada tüm ağacın ve meyvelerin büyük ağaçların özellikle tepe dallarının ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.

 

Kirazda Ağaç kızılkurduna karşı bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü ağustos ortası ve eylül başı ilaçlamalara başlanır. İlacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır.

 

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır

 

Hububatta süneye karşı süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

 

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

 

Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5’inde yumurta birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

 

Domateste, Nohut ve mercimekte yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

 

Domates ve Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünde girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda uygulama yapılır.

 

Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı bulaşık olduğu bilinen  sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılarak tarla dönemindeki buluşmaları önlenir.

 

Süs bitkilerinde nergis soğan sineklerine karşı, bitki boyu 10 cm olduğunda tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı %5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk uygulama yapılmalıdır.

 

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

 

Çekirgelere karşı rezervasyon (Garsiyar) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan surveylerle, uygun yoğunluğun saptanmasından sonra, derhal kimyasal mücadeleye geçilir.

Hemen İndir
Hemen İndir