Siperkor 20

Siperkor 20

Aktif Madde 200 g/L Cypermethrin
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 100cc – 250cc – 500cc – 1Lt

Açıklama

SİPERKOR 20 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

 

PATATES Patates böceği (Lepinotarsa decemlineata) 20 ml/100 l su 7 gün
MERCİMEK Baklagil tohum böcekleri

(Bruchus spp.)

50 ml/da

(Ergin)

7 gün
MERCİMEK,

NOHUT

Nohutta yeşilkurt

(heliothis viriplaca)

37,5 ml/da

(Larva)

7 gün
ARMUT Armut yaprak piresi

(psylla pyricola)

20 ml/100 l. su

(Nimf-Ergin)

7 gün
ELMA Elma iç kurdu

(cydia pomonella)

25 ml/100 l. su

(Larva)

7 gün
ANTEPFISTIĞI Yaprak pisillası

(agonoscena succincta)

25 ml/100 l. su

(Nimf-Ergin)

7 gün
Yaprak büken pisillası

(agonoscena viridis)

25 ml/100 l. su Nimf-Ergin 7 gün
AYÇİÇEĞİ Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

50 ml/da

(Larva)

7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5’inde yumurta birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılarak tarla dönemindeki buluşmaları önlenir.

Nohut ve mercimekte yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 C°’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde il olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna balı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda,  patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekle ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Elma İçkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir