Siperkor 100 EW

Siperkor 100 EW

Aktif Madde 100 g/L Cypermethrin
Formülasyon Şekli Emülsiyon,Suda Yağ (EW)
Ambalaj 1Lt – 5Lt

Açıklama

SİPERKOR 100 EW adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

BİBER (Sera) Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) 75 ml/da 7 gün
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
BİBER (Tarla) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 75 ml/da 7 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
PATLICAN (Sera) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 75 ml/da 7 gün
Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)
PATLICAN (Tarla) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 75 ml/da 7 gün
DOMATES (Sera) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 75 ml/da 7 gün
Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
DOMATES (Tarla) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 75 ml/da 7 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
HIYAR (Sera) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 75 ml/da 7 gün
Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)
HIYAR (Tarla) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 75 ml/da 7 gün
ELMA Yaprak Büken (Archips rosanus) 50 ml/100 l su (Larva  ) 7 gün
Elma içkurdu (Cydia pomonella) 50 ml/100 l su (Larva  )
KİRAZ Yaprak Büken (Archips rosanus) 50 ml/100 l su (Larva  ) 7 gün
Kiraz Sineği (Rhagoletis  cerasi) 75 ml/100 l su
BAKLA Bakla Tohum Böceği (Bruchus rufimanus) 100 ml/da 7 gün
BEZELYE Bezelye Tohum Böceği (Bruchus pisorum) 100 ml/da 7 gün
MERCİMEK Mercimek Tohum Böceği (Bruchus lentis) 100 ml/da 7 gün
FASULYE (Tarla) Fasulye kapsül kurtları (Etiella zinckenella) (Lampides boeticus) 80 ml/da 7 gün
BUĞDAY, ARPA, YULAF Ekin Güvesi (Syringopais temperatella) 75 ml/da 7 gün
PATATES Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) 40 ml/da 7 gün
ŞEKER PANCARI Yaprak Kurtları (Spodoptera exiquna,Memestra spp.,Plusia gamma) 75 ml/da  

7 gün

Pancar Piresi (Chaetocnema tibialis) 60 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Biber, Patlıcan, Domateste Beyazsinek için: Yaprak başına 5 adet larva olduğunda uygulama yapılır.

 

Yeşil Kurt için: Sayım sonucunda m2‘de ortalama 5 larva saptandığında mücadeleye geçilir. Uygulamadan 10 gün sonra tarlalar tekrar kontrol edilir. Uygulamayı gerektirecek yoğunluk varsa

 

Armut psillidi için: sürgünlerin %15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır.

 

Nergis Soğan sinekleri için: Bitki boyu yaklaşık 10 cm olduğunda bulaşma %5 ise uygulanmalıdır.

 

Baklagil Tohum Böcekleri için: Çiçeklenme başlangıcında ilaçlanmaya başlanır, gerekirse 10 gün ara ile ikinci uygulama yapılabilir.

 

Süne için: m2’de 10 nimf ve üzerinde yoğunluk tesbit edildiğinde ilaçlamaya başlanmalıdır.

 

Elma’da yaprakbüken için: Ağaç başına ortalama 5 adetten fazla yumurta paketi bulunan ve erken ilkbaharda çiçek ve yaprak buketlerinin %5’den fazlası larva ile bulaşıksa kimyasal mücadele yapılır.

 

Kiraz Sineği için;  Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilaçlama yapılmalıdır.

 

Elma İçkurduna karşı: yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

 

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 C°’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde il olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna balı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda,  patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekle ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır

 

Buğday ekin kamburböceğine karşı: Yüzey uygulaması yapılır.

 

Şekerpancarı yaprakkurtlarına karşı uygulamalar, larvalar yumurtadan yeni çıktığında ve henüz dağılmadan yapılmalıdır. Yeni çıkan larvalar daha çok bitkinin üst kısımlarında olduğundan bu dönemde yapılan uygulama daha etkili olur. Bu nedenle uygulama zamanı geciktirilmemelidir. Tarla kontrolleri haftada bir yapılmalıdır. Çiçeklenme başlangıcından olgunlaşma dönemine kadar olan kritik peryotta zararı önem kazanır ve bu dönemde ürünlü mücadelesi yapılabilir.

Fasulyede fasulye kapsülkurduna karşı yeşil aksam uygulaması şeklinde uygulanır.

Hemen İndir
Hemen İndir