Promise WS 70

Promise WS 70

Aktif Madde % 70 Imidacloprid
Formülasyon Şekli Suda Disperse Olan Toz (WS)
Ambalaj 150gr

Açıklama

PROMİSE WS 70 isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Buğday Mısır Patates Şeker Pancarı
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
BUĞDAY Ekin kamburböceği
(Zabrus spp.)
200 g/100 kg. tohum
(Larva, Ergin)
PATATES Tel kurtları
(Agriotes spp.)
30 g/100 kg. tohum
(Larva)
Patates Böceği
(Leptinotarsa decemlineata)
15 g/100 kg. tohum
(Larva, Ergin)
ŞEKER PANCARI Tel kurtları
(Agriotes spp.)
750 g/100 kg. tohum
Kırkayaklar
(Diplopoda)
750 g/100 kg. tohum
Yaykuyruklular
(Collembola)
750 g/100 kg. tohum
Toprak pire böcekleri
(Chaetocnema spp.)
750 g/100 kg. tohum
MISIR Tel kurtları
(Agriotes spp.)
500 g/100 kg. tohum

(Larva)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI:

 

Şekerpancarı: Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeniyle ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi; ekipman tipine, karışıma giren diğer maddelere ve kurutma olanaklarına bağlıdır. Tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz. İlaçlama varilleri ve buna benzer ekipmanlarla yapılacak ilaçlamalarda gerekli su miktarı 15-20 litredir.100 kg. tohum için tavsiye edilen ilaç miktarı gerekli miktar suya eklenerek dibe çökmesi beklenir ve sonra iyice karıştırılarak ilaçlamaya hazır hale getirilir. Bu miktar ilaçlı eriyik 3 defada tohuma uygulanır, her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama yapılması sağlanır.

 

Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzey uygulaması yapılır.

 

Mısır: 100 kg. tohum için önerilen miktar ürün 1.5 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar karıştırılır. Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları içinde geçerlidir. İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

Hemen İndir
Hemen İndir