Phomidan 480 SC

Phomidan 480 SC

Aktif Madde 480 g/L Spinosad
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 1Lt

Açıklama

PHOMİDAN 480 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 5,Spinosyn olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Ve Dönemi Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ*

 

Salkım güvesi
(Lobesia botrana)
10 ml / 100 l su
(larva)
7 gün
Bağ tripsleri
(Anaphothrips vitis, Drepanothrips reuteri, Haplothrips globiceps)
20 ml / 100 l su

(larva-ergin)

14 gün
Biber (Sera) Çiçek tripsi
(Frankliniella occidentalis)
20 ml / da
(larva-ergin)
3 gün
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 ml/ 100 L su
(larva)
3 gün
Biber(Tarla) Yaprak galerisinekleri (Liriomyza  trifolii, Liriomyza) 25 ml Phomidan 480 SC +125 ml Koruma V-92 / 100 l su
(Tank karışımı yapılır.) (larva)
3 gün
Domates (Sera ) Pamuk yaprakkurdu (Prodenya) (Spodoptera littoralis) 30 ml / 100 l su (larva) 3 gün
Domates güvesi (Tuta absoluta) 25 ml / 100 l su (larva) 3 gün
Hıyar (Sera) Yaprak galerisinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis) 25 ml Phomidan 480 SC +125 ml Koruma V-92 / 100 L su (Tank karışımı yapılır.) (larva) 3 gün
Hıyar (Sera) Pamuk yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) 30 ml/100 l su (larva) 3 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 10 ml/da (ergin) 3 gün
Pamuk Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 25 ml/da (larva) 21 gün
Yeşilkurt (Helicoperva  armigera) 12.5 ml/da (larva) 28 gün
Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera  exiqua) 25 ml/da (larva) 28 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 10 ml Phomidan 480 SC +125 ml Koruma V-92 / 100 l su (Tank karışımı yapılır.) (nimf) 14 gün
Patlıcan (Sera) Çiçek Tripsi (Frankliniella occidentalis) 20 ml / da (larva-ergin) 3 gün
Patlıcan Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 ml/100 l su (larva) 3 gün
Yaprak galerisinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis) 25 ml Phomidan 480 SC + 125 ml Koruma V-92 / 100 l su (Tank karışımı yapılır.) (larva) 3 gün
Çilek Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis, Frankliniella intonsa) 20 ml/da (larva-ergin) 3 gün
Karanfil (Sera)
(Eugenia Caryophyllata) 
Yeşilkurt (Helicoperva armigera) 25 ml/da (larva)
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 25 ml/da (larva)
Kabak (Tarla) Yaprak galerisinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis) 25 ml Phomidan 480 SC + 125 ml Koruma V-92 / 100 l su (Tank karışımı yapılır.) (larva) 3 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 15 ml/da. (ergin) 14 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2 ‘den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

 

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

 

Bağ tripslerine karşı bağda ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 thrips ergin veya larva/ yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

 

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprakyüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

 

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozalar kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

 

Pamukta yeşilkurta karşı rastgale seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m^lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

 

Pamukta çizgili yaprakkurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

 

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

 

Domates, Biber, patlıcan ve Hıyarda pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığından sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

 

Biber, patlıcanda çiçek tripslerine karşı küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvalar sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10. Büyük yaprakı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

 

Çilekte çiçek tripslerine karşı çilek tarlası farklı yönlerden rastgele gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir. En erkenci çeşidin çiçeklenmesinden itibaren haftada en az 1-2 kez kontrol edilir. Popülasyon yoğunluğu ortalama 10 trips/çiçek olduğunda uygulama yapılır. Uygulamalar polinatör faaliyetinin en az olduğu çiçeklenme öncesinde ve bitkilerin %10’u çiçek açmadan önce yapılır.

 

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 C°’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde il olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna balı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda,  patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekle ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

 

Biber, hıyar, patlıcan ve kabakta yaprak galeri sineklerine karşı yaprak galeri sineklerinin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 adet olmak üzere sarı yapışkan tuzak, bitkinin 10-15 cm yukarısına asılır. Bir dekarlık alanda en az 30 bitki seçilir. Bu bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları toplanarak sayım yapılır. Sayımda küçük yapraklı bitkilere yaprak başına 10 larva tespit edilirse uygulamaya karar verilir. Bitki koruma ürününün seçiminde yararlı türlerin korunması açısından, yararlılara olumsuz etkisi en düşük bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

 

Karanfilde pamuk yaprakkurduna karşı üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir. Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için 1-3 dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İleri dönem larvalara karşı yapılan uygulamadan yeterli sonuç beklenmez.

Hemen İndir
Hemen İndir