Nemacap 20 EC

Nemacap 20 EC

Aktif Madde 200 g/L Ethoprophos
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 1lt – 5 lt

Açıklama

NEMACAP 20 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Sebze

Kullanılacağı Bitki ve Zaralı Organizmalar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
SEBZE Kök-Ur Nematodları
(Meloidogyne spp.)
5 litre /da
Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce

Bitki Koruma Ürününün Kullanım Şekli

NEMACAP 20 EC iyi bir toprak işlemesinden sonra verilen dozda, fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce uygulanır. Ürün kısa sürede toprağa bağlandığından uygulamasıyla karıştırılması aynı gün olmalıdır.

NEMACAP 20 EC’ nin deri teması sakıncalı olduğundan sırt pulverizatörü kullanılmamalı veya koruyucu önlemler alınmalıdır.

NEMACAP 20 EC’nin etki devamlılığı 2-4 aydır. Öte yandan uygulandığı yerde diğer toprakaltı zararlılarına karşı ayrıca mücadeleye gerek kalmaz.

Hemen İndir
Hemen İndir