Nazatem Top

Nazatem Top

Aktif Madde 200 g/L Azoxystrobin+125 g/L Difenoconazole
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 250cc – 1 lt

Açıklama

NAZATEM ® TOP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3;11/G1;3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
DOMATES
(TARLA)
Septorya Yaprak Lekesi
(Septoria lycopersici)
60 ml/da. 3 gün
Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
60 ml/da. 3 gün
Yaprak Küfü
(Fulvia  fulva (cke) ciferri- Cladosporium fulvum)
60 ml/da. 3 gün
BAĞ* Bağ Mildiyösü
(Plasmopara viticola)
75 ml/100 L su 21 gün
Bağ Küllemesi
(Uncinula necator)
75 ml/100 L su 21 gün
Ölükol**
(Phomopsis viticola)
75 ml/100 L su 21 gün
PATATES Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
60 ml/da. 14 gün
PATLICAN Külleme
(Leveillula taurica)
90 ml/da. 3 gün
HIYAR Kabakgillerde Külleme
(Eriysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuligirea)
75 ml/da. 3 gün
KARPUZ Kabakgillerde Külleme
(Eriysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuligirea
75 ml/da. 3 gün
KAVUN

 

Kabakgillerde Külleme
(Eriysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuligirea
75 ml/da. 3 gün
ANTEPFISTIĞI Karazenk
(Pseudocercospora pistacina)
100 ml/100 L.su 21 gün
ARMUT Armutta Karaleke
(Venturia pirina)
75 ml/100 L. su 14 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

** Bağda Ölükol hastalığı: Yaz ilaçlaması olarak uygulanmalıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

DOMATES (TARLA) SEPTORYA YAPRAK LEKESİ:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılır.

 

DOMATES (TARLA) VE PATATESTE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

 

DOMATES (TARLA) YAPRAK KÜFÜ:

Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

 

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

 

BAĞ KÜLLEMESİ:

 1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
 2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde
 3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma iriliğinde olduğu dönemde
 4. Ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

 

BAĞ ÖLÜKOL: Yaz uygulaması:

 1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
 2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
 3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

 

PATLICAN KÜLLEME:

Uygulamalara çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

 

HIYAR, KARPUZ VE KAVUN KABAKGİLLERDE KÜLLEME:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C ‘nin üstünde ve orantılı neminde %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

 

ANTEPFISTIĞI KARAZENK:

 1. Uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.
 2. Uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilir.

 

ARMURT KARALEKESİ:

 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 4. Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
Hemen İndir
Hemen İndir