Nazatem 250 SC

Nazatem 250 SC

Aktif Madde 250 g/l Azoxystrobin
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 250cc – 1 lt

Açıklama

NAZATEM 250 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3,11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ* Bağ Mildiyösü
(Plasmopara viticola)
75 ml/100 L su 21 gün
Külleme(Eriysiphe necator) 75 ml/100 L su 21 gün
Ölükol(Phomopsis viticola) 75 ml/100 L su 21 gün
HIYAR Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 60 ml/100 L su 3 gün
Kabakgillerde Küllleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 l/100 L su 3 gün
KORNİŞON Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 60 ml/100 L su 3 gün
Kabakgillerde Küllleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 l/100 L su 3 gün
KABAK Kabakgillerde Küllleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 l/100 L su 3 gün
DOMATES

(TARLA)

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

75 ml/100 L su 3 gün
Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
75 ml/100 L su 3 gün
KARPUZ Alternaria yaprak yanıklığı
(Alternaria cucumerina)
75 ml/ da. 3 gün
BİBER(SERA) Külleme

(Leveillula taurica)

75 ml/100 L su 3 gün
BEZELYE(TARLA) Mildiyö

(Peronospora viciae)

80 ml /da

(Yeşil aksam ilaçlaması)

7 gün
ÇELTİK Çeltik Yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

100 ml /da

(Yeşil aksam ilaçlaması)

28 gün
ARMUT Karaleke Hastalığı

(Venturia pirina)

75 ml /100 L su 7 gün
ELMA Karaleke Hastalığı

(Verturia inaequalis)

75 ml /100 L su 7 gün
TURUNÇGİLLER Turunçgilde kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp.citri) 75 ml/100 L SU 21 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

BAĞ KÜLLEMESİ:

 1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
 2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde
 3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma iriliğinde olduğu dönemde
 4. Ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL: Yaz uygulaması:

 1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
 2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
 3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

HIYAR, KORNİŞON, KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamalar bitkinin her tarafı, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

HIYAR, KORNİŞON VE KABAK KÜLLEME: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C ‘nin üstünde ve orantılı neminde %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

DOMATES MİLDİYÖ: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

BİBER (SERA) KÜLLEME: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilmelidir.

KARPUZ ALTERNARİA YAPRAK YANIKLIĞI: Kimyasal uygulama yeşil aksam uygulamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etki süresine bağlı olarak 10-12 gün aralılarla uygulamaya devam edilir.

ÇELTİK YANIKLIĞI HASTALIĞI: Yeşil aksam uygulamalarında hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılır. Gerekli hallerde kullanılan ürünün etki süresi göz önüne alınarak 2. Ve 3. Uygulamalar yapılır.

ELMA VE ARMURT KARALEKESİ:

 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 4. Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

BEZELYEDE MİLDİYÖ: Hastalığın her yıl görüldüğü üretim alanlarında günlük ortalama sıcaklığın 15 C ve nisbi nemim %80’nin üzerine çıkması durumunda uygulamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle başlanır.

TURUNÇGİLLERDE KAHVERENGİ LEKE:

Sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. İlaçlamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verirlilir.

Hemen İndir
Hemen İndir