Namgold Süper SC

Namgold Süper SC

Aktif Madde 357.5 g/L Metalik Bakır’a eşdeğer bakıroksiklorid
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

NAMGOLD SUPER SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Domates Elma Kayısı Şeftali Turunçgiller Zeytin
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

 

Domates Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
420 ml/100 L su 14 gün
Bağ  * Mildiyö
(Plasmora viticola)
350 ml/100 L su 14 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
700 ml/100 L su 14 gün
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
400 ml/100 L su 14 gün
Zeytin Halkalı leke
(Spilocaea oleagina)
400 ml /100 L su 21 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Coryneum beijerincki)
675 ml/100 L su 14 gün
Turunçgiller Kahverengi leke
(Alternaria alternata)
150 ml /100 L su 21 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI:

Gerek fidelikte gereke tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

BAĞ MİLDİYÖ:

1.uygulama: Sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.

2.ve sonraki uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortamları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

 

ŞEFTALİDE YAPRAK KIVIRCIKLIĞI:

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

 

ELMA KARALEKE:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE YAPRAK DELEN (KAYISI,):

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

 

TURUNÇGİL KAHVERENGİ LEKE:

Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

 

ZEYTİN HALKALI LEKE:

Marmara Bölgesinde:

1.Uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Akdeniz Bölgesinde:

1.Uygulama: Hasattan sonra

2.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce

3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir