Magmatil 500 EC

Magmatil 500 EC

Aktif Madde 500 g/L. İmazalil
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 100cc – 250cc – 1 lt

Açıklama

MAGMATİL 500 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Biber Domates Hıyar Kornişon Patlıcan
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
DOMATES Sebzelerde Kurşuni Küf

(Botrytis cinerea)

30 ml/100 L su 3 gün
DOMATES Erken Yaprak Yanıklığı

(Alternaria solani)

30 ml/100 L su 3 gün
PATLICAN (SERA) Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 30 ml/100 L su 3 gün
BİBER  (SERA) Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 30 ml/100 L su 3 gün
HIYAR (SERA) Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 30 ml/100 L su 3 gün
KORNİŞON Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 30 ml/100 L su 3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Sebzelerde kurşuni küf (Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar):

Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 15 gün arayla yapılmalıdır.

Domates erken yaprak yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Hemen İndir
Hemen İndir