Koruma Dram 6-E

Koruma Dram 6-E

Aktif Madde 720 g/L Molinate
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 5 lt

Açıklama

KORUMA DRAM 6E adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup N;8olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Çeltik
BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
ÇELTİK Darıcan (Echinochloa crus-galli) 500 – 600 ml/da(Yabancı otlar 3-4 yapraklı oluncaya kadar kullanılabilir.)
Dipotu “Su Sümbülü”

(Potamogeton pectinatus)

Kurbağa Kaşığı

(Alism, plantago-aquatica)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

1- Ekim Öncesi Toprağa Karıştırılması:

İyi hazırlanmış kuru çeltik tarlasına dekara 500-600 ml. (ağır topraklarda 600 ml.) dozunda kullanılır. Uygulama pülverizatör ile yapılır. Toprak, disk yahut tırmık ile 5-7 cm derinlikte karıştırılır. Su verilir, ekim yapılır. Su ekimden sonra 4-6 gün bekletilmelidir.

2- Darıcanların Çıkışından Önce Su Dolu Tavalara Uygulama:

Ekimden sonra darıcanlar çıkmadan önce, su dolu tavaların giriş – çıkışları kapatılır. Sonra su dolu tavalara dekara 600 ml. hesabıyla KORUMA DRAM 6-E püskürtülür. Tavalar suyla dolu olarak 3 gün bırakılır.

3- Çeltik Ve Darıcanların Çıkışından Sonra Uygulama:

Darıcanların boyu 5-8 cm. olduğu zaman tavalardaki su darıcanların boyunu örtecek şekilde doldurulur, tarlaların giriş ve çıkışları kapatılır ve dekara 500-600 ml. üzerinden ilaç püskürtülür. Su 3 gün tavalarda tutulmalıdır. Darıcanlar ölünceye kadar tavalardaki suyun seviyesi 6 cm.’nin altına düşmemelidir. Bir hafta içinde ilaç etkisini gösterir.

Hemen İndir
Hemen İndir