Koruma Captan 50 WP

Koruma Captan 50 WP

Aktif Madde % 50 Captan
Formülasyon Şekli Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 400g – 800g – 3KG

Açıklama

KORUMA CAPTAN 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE 
ARMUT Karaleke (Venturia pirina) 150 g/100 L Su 3 gün
ELMA Karaleke (Venturia  inaequalis) 150 g/100 L Su 3 gün
ERİK Cep hastalığı (Taphrina pruni) 300 g/100 L Su 3 gün
ŞEFTALİ, KAYISI Sert çekirdekli meyvelerde monilya (Monilia laxa) 300 g/100 L Su 3 gün
ŞEFTALİ, KAYISI Yaprak Delen (Coryneum  beijerinchii) 300 g/100 L Su 3 gün
TURUNÇGİLLER Kahverengi çürüklük (Phytophthora  citrophthora) 300 g/100 L Su (Meyve enfeksiyonları) 3 gün
YENİDÜNYA Karaleke (V. inaequalis var. eribotryae) 300 g/100 L Su 3 gün
BAĞ* Mildiyö (Phomopsis  viticola) 300 g/100 L su 3 gün
( **)Ölü kol (Plasmopara  viticola) 250 g/100 L su 3 gün
(***)SEBZE FİDELERİ

(FİDELİK İLAÇLAMASI)

Kök çürüklüğü (Çökerten) (Phythium spp., Fusarium spp.,  Rhizoctonia spp.,  Alternaria spp., Sclerotinia spp.,Phytophthora spp.) 200-250 g/100 L su 7 gün
DOMATES Mildiyö (Phytophora  infestans) 300 g/100 L Su 7 gün
Yaprak küfü (Cladosporium fulvum) 250 g/100 L Su 7 gün
MARUL (TARLA-SERA) Mildiyö (Bremia lactucae) 300 g/100 L Su 7 gün
SOĞAN Mildiyö (Peronospora destructor) 300 g/100 L Su 7 gün
SEBZELER Kurşuni Küf (Botrytis cinerae) 250 g/100 L su 7 gün
KARANFİL Pas (Uromyces  caryophyllus) 250 g/100 L su 7 gün
PATATES Mildiyö (Phytophthora infestans) 350 g/100 L su 7 gün
HIYAR (SERA) Kök çürüklüğü (Çökerten) (Phythium spp., Fusarium spp.,  Rhizoctonia spp.,  Alternaria spp., Sclerotinia spp.,Phytophthora spp.) 250 g/100 L su
(*)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
(**)Yaz uygulamasında kullanılır.
(*** )Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASI:

 

ELMA KARALEKESİ:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

ARMUT KARALEKE:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

ERİK CEP HASTALIĞI:

1.uygulama tomurcukların kabardığı dönemde,

  1. uygulama çiçek taçyapraklarının % 80 döküldüğü dönemde

 

KAYISI VE ŞEFTALİDE ÇİÇEK MONİLYASI:

1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır

 

ŞEFTALİ YAPRAKDELEN:

1.Uygulama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

 

KAYISI YAPRAK DELEN

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde

3.Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

 

TURUNÇGİLLERDE KAHVERENGİ LEKE:

Sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. İlaçlamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir

 

YENİDÜNYADA KARALEKE:

1.ilaçlama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,

2.ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce,

3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,

4.ve diğer ilaçlamalar  3.ilaçlamadan hasada  20 gün kalıncaya kadar  10 gün ara ile yapılır.

 

 

 

BAĞ ÖLÜKOL:

Yaz uygulaması:

  1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
  2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
  3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

 

BAĞ MILDIYÖ:

İlk uygulama sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulanmalıdır.

 

SEBZELERDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ(ÇÖKERTEN):

Fidelikte hastalık  örüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar  2-3 kez  bir hafta arayla  ilaçlama yapılır.

 

DOMATES MİLDİYÖ:

Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

DOMATES YAPRAK KÜFÜ:

Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır.

 

MARULDA MİLDİYÖ:

Hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hastalıklı kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin şaşırtılmasına kadar uygulamalar sürmelidir. Şaşırtıldıktan sonra hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı ve birer hafta aralarla devam edilmelidir.

 

SOĞAN MİLDİYÖ:

Günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlaması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanabilir.

 

SEBZELERDE KURŞUNİ KÜF:

Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken uygulamaya başlanır.

 

KARANFİL PASI:

Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10’ar gün ara ile uygulamalar yapılmalıdır.

 

PATATES MİLDİYÖ:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

HIYARDA FİDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ(ÇÖKERTEN):

Tohum ekiminden hemen sonra ve fidelikte hastalık görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 7 gün aralıklarla 2-3 kez ilaçlama yapılır.

Hemen İndir
Hemen İndir