Koruma Captan 50 WP

Koruma Captan 50 WP

Aktif Madde % 50 Captan
Formülasyon Şekli Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 400g – 800g – 3KG

Açıklama

KORUMA CAPTAN 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

ARMUT

 

Karaleke

(Venturia pirina)

150 g/100 L su 14 gün
ELMA

 

Karaleke

(Venturia  inaequalis)

150 g/100 L su 14 gün
ERİK Cep hastalığı

(Taphrina pruni)

300 g/100 L su 14 gün
ŞEFTALİ Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilia laxa- Sclerotinia laxa)

300 g/100 L su 14 gün
KİRAZ, VİŞNE Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilia laxa- Sclerotinia laxa)

300 g/100 L su 14 gün
ŞEFTALİ, KAYISI Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen                                                                    (Coryneum  beijerinchii) 300 g/100 L Su 14 gün
TURUNÇGİLLER Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması                                                  (Phytophthora  citrophthora) 300 g/100 L Su

(Meyve enfeksiyonları)

28 gün

 

YENİDÜNYA Karaleke

(Venturia inaequalis var. eribotryae)

300 g/100 L Su

 

14 gün

 

BAĞ** Mildiyö (Plasmopara  viticola) 300 g/100 L su 28 gün
Ölü kol(Phomopsis  viticola)* 250 g/100 L su (Yaz uygulaması) 28 gün

 

SEBZE FİDELERİ***

 

 

Kök çürüklüğü (Çökerten)

(Phythium spp., Fusarium spp.,  Rhizoctonia spp.,  Alternaria spp., Sclerotinia spp.,Phytophthora spp.)

200-250 g/100 L su

 

28 gün
DOMATES Mildiyö

(Phytophora  infestans)

300 g/100 L Su 14 gün
Yaprak küfü

(Cladosporium fulvum)

250 g/100 L Su 14 gün
Sebzelerde kurşuni küf

(Botrytis cinerae)

250 g/100 L su 14 gün
MARUL                           Mildiyö (Bremia lactucae) 300 g/100 L Su 28 gün
SOĞAN Mildiyö

(Peronospora destructor)

300 g/100 L Su 28 gün

 

PATATES Mildiyö

(Phytophthora infestans)

350 g/100 L su 28 gün
KARANFİL Pas (Uromyces aryophyllus) 250 g/100 L su 14 gün
(*)Yaz uygulamasında kullanılır.

(**)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

(*** )Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASI:

ELMA KARALEKESİ:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

ARMUT KARALEKE:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Beyaz rozet döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

ERİKLERDE CEP HASTALIĞI:

1.uygulama tomurcukların kabardığı dönemde,

  1. uygulama çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

SERT ÇEKİRDEKLİLERDE ÇİÇEK MONİLYASI: (ŞEFTALİ, KAYISI, VİŞNE)

1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır

ŞEFTALİ YAPRAKDELEN:

1.Uygulama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

KAYISI YAPRAK DELEN

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde

3.Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

YENİDÜNYADA KARALEKE:

1.uygulama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,

2.uygulama çiçek tomurcukları açılmadan önce,

3.uygulama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,

4.ve diğer uygulamalar 3.uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün ara ile yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL:

Yaz uygulaması:

1.Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda

2.Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda

3.Uygulama: sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

BAĞ MİLDİYÖ:

İlk uygulama sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulanmalıdır.

SEBZELERDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ(ÇÖKERTEN):

Fidelikte hastalık görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla uygulama yapılır.

DOMATES MİLDİYÖ:

Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DOMATES YAPRAK KÜFÜ:

Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 10-15 gün ara ile tekrarlanır. Hasada 15-20 gün kala uygulama kesilir.

MARULDA MİLDİYÖ:

Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hastalıklı kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin şaşırtılmasına kadar uygulamalar sürmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanır, birer hafta aralarla devam edilmelidir. Fidelikte uygulama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır.

SOĞAN MİLDİYÖ:

Günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlaması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanabilir.

PATATES MİLDİYÖ:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir

KARANFİL PASI:

Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10’ar gün ara ile uygulamalar yapılmalıdır.

SEBZELERDE KURŞUNİ KÜF:

Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken uygulamaya başlanır.

TURUNÇGİL MEYVELERİNDE KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMKLANMASI:

Meyve enfeksiyonlarına karşı:

  1. ilaçlama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
  2. ilaçlama: Havalar yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde enfeksiyonlarına karşı:

Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir