Koruma Bakır WP

Koruma Bakır WP

Aktif Madde % 50 Metalik Bakır’a eşdeğer gram bakır oksiklorid
Formülasyon Şekli Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 800g – 4 kg – 10 kg

Açıklama

KORUMA BAKIR WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
800 g/100 L su     (Dal sıracası varsa)
400 g/100 L su    (Dal sıracası yoksa)
21 gün
Armut Karaleke
(Venturia prina)
800 g/100 L su     (Dal sıracası varsa)
400 g/100 L su    (Dal sıracası yoksa)
21 gün
Memeli Pası
(Gymnosporangium fuscum)
400 g/100 L su 21 gün
Kayısı
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Clasterosporium carpophilum)
400 g/100 L su
(Normal Dönem)
800 g/100 L su
(Dormant dönem)
21 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Coryneum beijerinckii)
800 g/100 L su
(1.uygulama)
400 g/100 L su
(2.uygulama)
21 gün
Yaprak Kıvırcıklığı
(Taphrina pruni)
800 g/100 L su 21 gün
Erik Cep Hastalığı
(Taphrina pruni)
800 g/100 L su 21 gün
Antep Fıstığı Karazenk
(
Septoria pistacina)
500 g/100 L su 21 gün
Turunçgiller Uçkurutan
(Phoma  tracheiphilla)
400 g/100 L su 21 gün
Zeytin Halkalı Leke
(Cycloconium oleaginum)
400 g/100 L su 21 gün
Bağ * Mildiyö
(Plasmora viticola)
300 g/100 L su 1.uygulama
500 g/100 L su
2.uygulama
21 gün
Antraknoz
(Elsinoe ampelina)
300 g/100 L su 1.uygulama
500 g/100 L su 2.uygulama
21 gün
Domates Mildiyö  **
(Phytophthora infestans)
300 g/100 L su                               

                              

14 gün
Bakteriyel Benek
(Pseudomonas syringae pv. Tomato,
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)
300 g/100 L su 1.uygulama
400 g/100 L su 2.uygulama
14 gün
Bakteriyel leke
(Xanthomonas vesicatoria)
300 g/100 L su 1.uygulama
400 g/100 L su 2.uygulama
14 gün
Patates Mildiyö
(Phytophthora infestans)
300 g/100 L su 14 gün
Fasulye Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)
500 g/100 L su 14 gün
Adi Yaprak
(X.campestris,P.syringae)
300 g/100 L su 14 gün
Hale yanıklığı
(Pseudomonas savastanoi pv phaseolica)
300 g/100 L su 14 gün
Domates, Patlıcan Ve Patates Erken Yaprak Yanıklığı
(
Alternaria solani)
500 g/100 L su 14 gün
Yerfıstığı Serkospora Yaprak Lekesi
(Cercospora arachidis)
400 g/100 L su 14 gün
Sebze Fideleri Çökerten
(Phythium spp.,
Fusarium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Alternaria spp.,
Sclerotinia spp.,)
300 g/100 L su 1.uygulama
500 g/100 L su 2.uygulama 
14 gün
Hıyar
(Sera)
Çökerten ve kök çürüklüğü
(
Phythium spp.,
Fusarium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Alternaria spp.,
Sclerotinia spp.,
Phytophthora spp.)
500 g/100 L su
(fidelik uygulaması)
14 gün
Hıyar Köşeli yaprak lekesi
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans )
300 g/100 L su 14 gün
Şerbetçiotu Mildiyö
(Pseudoperonospora humuli)
500 g/100 L su 14 gün
Aspir Yaprak lekesi
(Alternaria carthami)
300 g/100 L su 14 gün
Tütün Fide Çökerten
(
Phythium spp.,
Fusarium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Alternaria spp.,
Sclerotinia spp.,)
400 g/100 L su 14 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

**Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASI:

 

ELMA KARALEKESİ:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

ARMUT KARALEKE:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

ARMUT MEMELİPASI:

1.uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce

2.uygulama: Çiçekler beyaz rozet devresinde

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80-90’ı döküldüğü zaman

Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE YAPRAK DELEN (ÇİL) (KAYISI, ŞEFTALİ):

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.uygulama yapılmalıdır.

             

ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI:

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılmalıdır.

 

ERİK CEP HASTALIĞI:

1.uygulama tomurcukların kabardığı dönemde,

  1. uygulama çiçek taçyapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

 

ANTEP FISTIĞINDA KARAZENK:

1.uygulama: Koruyucu fungusitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyondan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde, tedavi edici fungusitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açıldığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungusitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılır.

2.uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılabilir.

 

TURUNÇGİL UÇKURUTAN:

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, aralık ve mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulamaları: Yeşil aksam uygulamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara ekim ayında bir defa olmak üzere toprak uygulaması yapılır.

 

ZEYTİN HALKALI LEKE:

Marmara Bölgesinde:

1.Uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Akdeniz Bölgesinde:

1.Uygulama: Hasattan sonra

2.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce

3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

 

BAĞ MİLDİYÖ:

1.uygulama: Sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.

2.ve sonraki uygulamalarf: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortamları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

 

BAĞ ANTRAKNOZU:

Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.

Yaz uygulaması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında bağ antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz Ayrı uygulama gerektiği taktirde aşağıdaki program uygulanır.

1.Uygulama: sürgünler 5-10 cm,

  1. Ve diğer uygulamalar 1. Uygulamada kullanılan fungusitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı dönemde uygulamalara devam edilir.

Çiçeklenme döneminde uygulama tavsiye edilmez.

 

DOMATES MİLDİYÖ:

Çevrede domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle uygulamaya başlanır.

 

DOMATES BAKTERİYEL BENEK:

Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı artabilir.

 

DOMATESTE BAKTERİYEL LEKE:

Bakteriyel ile mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak fide döneminde haftada bir tarlada ise 10 gün gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

 

PATATES MİLDİYÖ:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.   

 

FASULYE ANTRAKNOZU:

Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının bitki koruma ürününün uygulanmasına özen gösterilmelidir

 

FASULYE ADİ YAPRAK YANIKLIĞI VE HALE YANIKLIĞI:

tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

 

DOMATES, PATLICAN, PATATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

 

YER FISTIĞI SERKOSPORA ERKEN YAPRAK LEKESİ:

Uygulamalar tohum ve toprak uygulaması şeklinde yapılır.

Tohum uygulaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.

Toprak uygulaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

 

SEBZE FİDELİKLERİNDE ÇÖKERTEN:

Fidelikte hastalık görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez uygulama yapılır.

 

HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ:

Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başladığında uygulamaya başlanır,10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır.

 

ŞERBETÇİOTU MİLDİYÖSÜ:

ilkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır, çiçek dönemine kadar birer hafta ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir.

 

ASPİR YAPRAK LEKESİ:

Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde uygulamaya başlanır.

 

TÜTÜN FİDELERİNDE ÇÖKERTEN:

Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak uygulamalar, şaşırma devresinde haftada bir uygulanır.

Hemen İndir
Hemen İndir