Kortomil 90 SP

Kortomil 90 SP

Aktif Madde % 90 Methomyl
Formülasyon Şekli Suda Eriyebilir Toz (SP)
Ambalaj 1kg

Açıklama

KORTOMİL 90 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Pamuk Soya Tütün
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PAMUK Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera ) (*)

80 g/da(larva) 7 gün
TÜTÜN

(FİDELİK VE TARLA DÖNEMİNDE)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

55 g/da

(nimf ve ergin)

14 gün
Tütün tripsi

(Thrips tabaci)

SOYA Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera )

80 g/da   (Larva ) 14
* Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

 

Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Kortomil 90 SP uygulamalardan sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken uygulama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Kortomil 90 SP  herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. Kortomil 90 SP pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan uygulama neticesinde oluşan kızarıklık mahsülü azaltmaz. Laboratuar ve tarla denemeleri Kortomil 90 SP Yeşil kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.

 

Tütünde yaprakbitine karşı tütün tarlalarında yaprakbiti yoğunluğunun aşırı çoğalmasını beklemeden mücadeleye geçilmelidir. Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde mücadeleye geçilmelidir. Fide döneminde zrarlı görülünce uygulama yapılır. Tarla döneminde kullanılan bitki koruma ürünleri ise dikim ile dördüncü el kırımı arasındaki en çok iki kez uygulanır.

 

Tütünde tütüntripsine karşı yaprak başına 5 ttün tripsi bulunduğunda uygulama yapılır.

 

Soyada yeşilkurt 3 metre uzunluğundaki bir soya sırasında 6 adet larva bulunduğunda uygulamaya geçilmelidir.

Hemen İndir
Hemen İndir