Kortiram Forte 80 WP

Kortiram Forte 80 WP

Aktif Madde % 80 Thiram
Formülasyon Şekli Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 400g – 800g – 2 kg

Açıklama

KORTİRAM FORTE 80 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Fasulye Kök Çürüklüğü
(Fusarium spp.,
Macrophomina phaseoli,
Rhizoctonia spp,,
Macrophomina phaseoli.)
300 g/100 L su 14 gün
Armut Karaleke
(Venturia prina)
150 g/100 L su 14 gün
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
150 g/100 L su 14 gün
Erik Cep Hastalığı
(Taphrina pruni)
300 g/100 L su 14 gün
Fındık Fındık Faresi
(Mucardinus sp.)
Yedi Uyur (Glis glis)kaçırıcı repellent olarak
4 kg /100 L su 14 gün
Fidan Ve Omcalarda Ada Tavşanı
(Oryctolagus cunilus)
Tarla Tavşanı
(Lepus europaeus)
Kaçırıcı Repellent olarak
150 g/1 L suya
Kavun, Karpuz Kabakgillerde Antraknoz
(Colletotrichum lagenarium,)
300 g/100 kg tohum
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası
(Monilinia laxa)
200 g/100 L su 14 gün
Kiraz Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası
(Monilinia  laxa)
150 g/100 L su 14 gün
Nohut Antraknoz
(Ascochyta rabiei)
300 g/100 kg. tohum
200 g/100 L. su
Yeşil aksam ilaçlaması
14 gün
Sebze Fideleri Sebze fidelerinde Çökerten ve kök Çürüklüğü
(Rhizoctonia spp,,
Phythium spp.,
Fusarium spp.,
Sclerotonia spp.,
Alternaria spp.)
200 g/100 kg tohum

200 g/100 L su (Yeşil aksam ilaçlaması)

Soğan Sürme
(Urocytis cepulae)
5 kg/100 kg Arpacık tohum
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

300 g/100 L su 14 gün
Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

Şekerpancarı Çökerten (Kök yanıklığı)

(Phoma betae)

400 g/100 kg tohum
Tütün Fidelerde çökerten

(Rhizoctonia solani,

Phythium spp.,Fusarium spp.,  Sclerotonia sclerothnum., Alternaria spp.)

200 g/100 L su veya 2,5-3 g/m³ 14 gün
Hıyar (Sera) Sebze fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü

(Rhizoctonia spp,,

Phythium spp.,Fusarium spp.,  Sclerotonia spp., Alternaria spp.)

200 g/100 kg tohum

(Fidelikte Tohum ilaçlaması)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

FASULYE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ

Ekimden önce koruyucu olarak tohum uygulaması önerilebilir. Uygulanacak tohum hafifçe nemlendirildikten sonra bitki koruma ürünü ilave edilmeli ve ürünün tohuma iyice yapışmasını sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi sırasında tohum kabuğunun soyulmasına meydan vermemek için bidonu yavaş çevirmek gerekmektedir.

 

ARMUT KARALEKESİ:

 

 • Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sırçası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 • Uygulama: Beyaz rozet döneminde
 • Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 • Ve diğer uygulamalar: İklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün ara ile yapılır.

 

 

ELMA KARALEKESİ:

 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sırcası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: Pembe rozet döneminde ( çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 4. Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

ERİK CEP HASTALIĞI:

 1. 1. Uygulama tomurcukların kabardığı dönemde

2.Uygulama çiçek taç yapraklarının  % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

 

YEDİ UYUR:

Fındıkların süt olum devresinden itibaren zararı görülür görülmez uygulamaya başlanır.

 

TARLA VE ADA TAVŞANINA KARŞI:

Tavşanlar tarafından kemirilen fidan ve omçaların toprak seviyesinden 1 m yüksekliğe kadar olan kısımlarına uygulama yapılır. Uygulama pülverizatör veya fırça ile yapılabilir. Uygulama yapıldığı günün akşamı don olayının vukua gelmemesi ve uygulama yapıldığı sırada ağaçların ıslak olmaması gerekmektedir.

 

KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ (KAVUN-KARPUZ):

Tohum uygulaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süreyle ıslatılıp, 1 saat kurutulduktan sonra uygulanmalıdır.

Yeşil aksam uygulaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16 C olması ve ortalama nemin %80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE ÇİÇEK MONİLYASI (KAYISI, KİRAZ VE ŞEFTALİ)

 1. Uygulama: Çiçekleneme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
 2. Uygulama: Tam çiçeklenme (%90-100 çiçekte ) yapılır.

 

NOHUT ANTRAKNOZU:

Tohum uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

Yeşil aksam uygulaması: uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 C° ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtileri görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış oluşmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

 

SEBZE FİDELERİNDE ÇÖKERTEN VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (SEBZE FİDELERİ, HIYAR (SERA))

Uygulamalar tohum ve toprak uygulaması şeklinde yapılır.

Tohum uygulaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.

Tohum uygulaması: ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

 

SOĞAN SÜRMESİ:

Tohum ürünleri tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice karıştırılır ve ekilir.

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE YAPRAK DELEN (ŞEFTALİ):

 1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
 2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

 

ŞEKERPANCARINDA ÇÖKERTEN (KÖK YANIKLIĞI)

Ekimden önce tohum uygulaması yapılmalıdır.

 

TÜTÜN FİDELERİNDE ÇÖKERTEN

Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık görülür görülmez yapılacak uygulamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

Hemen İndir
Hemen İndir