Korthroid EC 050

Korthroid EC 050

Aktif Madde 50 g/L Cyfluthrin
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 250cc – 1Lt

Açıklama

KORTHROİD EC 050 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisit.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

HUBUBAT Ekin kamburböceği (Zabrus spp.) 50 ml/da

(Larva)

(Yüzey ilaçlaması)

14 gün
PATATES Patates böceği (Leptinotarsa decemliniata) 50 ml/da

(Ergin, Nimf)

14 gün
ANTEP FISTIĞI Antep fıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 20 ml/100 L su

(Nimf, Ergin)

14 gün
PAMUK Yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

(Akdeniz Bölgesinde kullanılır.)

150 ml/da

(Larva)

14 gün
Yeşilkurt (Heliotis armigera) 200 ml/da (Larva) 14 gün
MISIR Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.) 75 ml/da (Larva)

(Yumurtalar ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.)

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

14 gün
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 75 l/da (Larva)

(Yumurtalar ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.)

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

14 gün
Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 150 ml/da.

(Larva)

14 gün
DOMATES Yeşilkurt (Helicoperva armigera) 50 ml/da (Larva) 14 gün
Yaprak biti (Aphis spp.) 50 ml/da (Ergin, Nimf) 14 gün
ŞEKER PANCARI Pancar pireleri (Chaetocnema spp.) 25 ml/da (Ergin) 14 gün
ZEYTİN Zeytin kara koşnili (Saissetia oleae) 50 ml/100 L su (Nimf) 14 gün
Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 30 ml/100L su (Larva) 14 gün
Zeytin Güvesi (Prays oleae) 25 ml/100 L su (Larva) 14 gün
Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae) 50 ml/100 L su (Nimf) 14 gün
Zeytin pamuklubiti (Euphyllura olivina) 30 ml/100L su (Nimf) 14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

 

Buğday ekin kanburböceği: Yüzey uygulaması yapılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 C°’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde il olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna balı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda,  patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekle ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Antepfıstığı psillidine karşı hastalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (Fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgale seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m^lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozalar kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Zeytin güvesi:  Zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu  yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde  % l0 ‘dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’nunda canlı “yumurta+larva” olduğunda uygulama yapılır.Mısır çizgili yaprakkurduna karşı  2-4 ve 4-6 yapraklı bitki gelişme dönemlerinde tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Ortalama 2 larva/bitki olduğunda uygulama yapılır.Mısır kurdu ve mısır koçankurduna karşı İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Zeytin sineğine karşı: meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalana zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılır.

Zeytin karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede birinci, %90’ının açıldığı devrede ikinci uygulama yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır

Domateste yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir