Korocarb 50 WP

Korocarb 50 WP

Aktif Madde % 50 Methiocarb
Formülasyon Şekli Suda Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 400gr - 800gr

Açıklama

KOROCARB 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Fındık Karanfil Şeker Pancarı
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 100 g/da-50 g/100 l su, (ergin) 90 gün
Fındık yeşil kokarcası (Palomena prasina) 150 g/100 l su, (ergin, nimf)
Fındık teke böceği (Oberae linearis) 150 g/da- 75 g/100 l su, (ergin)
Karanfil Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) 100 g/100 l su, (ergin, nimf)
Şeker Pancarı Toprak altızararlıları (Collembola spp., Blaniulus spp., Agriotesspp.) 900 g/100 kg tohum —-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2 ‘den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

 

Fındık teke böceğine karşı temmuz ortalarından, yaprak dökümüne kadar olan süre içinde zara gören sürgünlerin yaprakları kuruduğundan kolaylıkla ayırt edilir. Bu dönemde bir bahçede rastgele 10 ocağın tüm sürgünleri kontrol edilmeli ve bir ocakta ortalama 5 ten fazla zarar görmüş sürgün varsa kimyasal mücadele yapılmalıdır. Zararlı sürgün sayısı daha az ise mekanik mücadele yeterlidir. Kimyasal mücadele hedef erginlerin yumurta bırakmalarını önlemektedir. Bu nedenle ergin çıkışı takip edilerek uygulama zamanı belirlenir. Ergin çıkışını belirlemek için bahçeden seçilecek 10 ocak mayıs ortasından itibaren 3’er gün aralıklarla ve sabah erken saatlerde 3*3,5 m boyutunda bir çarşafa silkelenmelidir. Ergin tespit edildiğinde kimyasal mücadeleye başlanır.

 

Fındık yeşil kokarcasına karşı uygun şekilde yapılacak fındık kurdu mücadelesi ile bu zararlının kışlanmış erginleri kontrol altında tutulabilir ve kışlanmış erginlere karşı ayrı bir mücadeleye gerek yoktur. Fındık bahçelerinde kışlayan erginlerin çıkışı nisanın ikinci yarısında en üst düzeye ulaşmaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadele uygulanacak bahçelerin seçimi bu dönemde yapılmalıdır. Bu amaçla: 1-10 da bahçelerden 10 ocak, 11-30 da bahçelerden 20 ocak, 30 da’dan büyük olanlarda ise 30 ocak seçilir. Bu alanlarda sabah ya da akşam serinliğinde bir bez çarşaf üzerine silkelenerek düşen erginler sayılır. 10 ocakta bir veya daha çok kışlanmış ergin bulunan bahçelerde uygulama yapılır. Larvaların saptandığı bahçelerde ise ayrı bir uygulama gereklidir. Bu amaçla temmzun ilk yarısında yine yukarıda belirtilen yöntemle çalışma yapılarak ocak başına ortalama 1 larva bulunan bahçelerde kimyasal mücadele uygulanmalıdır.

 

Karanfilde çiçek tripsine karşı serayı temsil edecek şekilde seçilen 50 çiçek veya 50 yaprakta yapılan sayımda ortalama 5 çiçek tripsi bulunduğunda uygulamaya başlanır. Bitki koruma ürünü uygulamaları, çiçeklenme dönemindeki dölleyici böceklerin korunması açısından çiçeklenme öncesinde veya bitkilerin %10’u çiçek açmadan önce yapılmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir