Kornuron 5 EC

Kornuron 5 EC

Aktif Madde 50 g/L Lufenuron
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 500cc – 1Lt

Açıklama

KORNURON 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Biber Mısır Pamuk
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

PAMUK Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml/da 28
BİBER Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml/da 7
MISIR Çizgili yaprakkurdu

(Spodoptera exiqua)

20 ml/da 35

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamuk: Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni inficar (ocak)  görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir.

Biber:100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4- 5 larva görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar larvalar dağılmadan yapıldığında daha iyi sonuç alındığında uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Mısır: 2-4 ve 4-6 yapraklı bitki gelişme dönemlerinde tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Ortalama 2 larva/bitki olduğunda uygulama yapılır.

 

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiye edildiği kültür bitkilerinde, tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında herhangi bir fitotoksisite yapmaz.

Hemen İndir
Hemen İndir