Kormoxene

Kormoxene

Aktif Madde 250 gr/L Tebuconazole
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 250ml - 500ml - 1lt

Açıklama

KORMOXONE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Buğday Domates Turunçgiller
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Domates Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
50 ml/100 L su 7 gün
Buğday Tahıl Küllemesi
(Erysiphe graminis)
75 ml/da 35 gün
Sarı Pas
(Puccinia striiformis.)
75 ml/da 35 gün
Turunçgiller Alternaria yanıklığı
(Alternaria citri)
100 ml/100 L su 21 gün
Bağ* Külleme
(Erysiphe necator)
40 ml/100 L su 21 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

Domates erken yaprak yanıklığı

Gerek fidede gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

Buğdayda tahıl küllemesi

İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağın hastalıkla başlamasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

 

Buğday sarı pas

Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ürünlü su ile kapanacak şekilde uygulama yapılır. İklim koşulları hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

 

Turunçgillerde Kahverengi Leke

Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özelikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

 

Bağ Küllemesi

  1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
  2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde
  3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma iriliğinde olduğu dönemde
  4. Ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.
Hemen İndir
Hemen İndir