Korlino 450 SC

Korlino 450 SC

Aktif Madde 450 g/L Linuron
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

KORLİNO 450 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU ve DÖNEMİ
Ayçiçeği Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Farekulağı
(Anagallis arvensis)
Sirken
(Chenopodium album)
Gönül Hardalı
Myagrum perfoliatum)
Sarmaşık Çobandeğneği
(Polygonum convolvulus)
Yabani hardal
(Sinapis arvensis)
250 ml/da

Kültür bitkisi: ekimden hemen sonra
Yabancı otlar: çıkış öncesi

Patates Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Sirken
(Chenopodium album)
Yer fesleğeni
(Mercurialis annua)
Sarmaşık Çobandeğneği
(Polygonum convolvulus)
Yabani hardal
(Sinapis arvensis)
250 ml/da

Kültür bitkisi: ekimden hemen sonra
Yabancı otlar: çıkış öncesi

Kimyon Taşkesen otu
(Buglossoides arvensis)
Sirken
(Chenopodium album)
Boynuzlu yoğurt otu
(Galium tricornutum)
Tarla düğün çiçeği
(Ranunculus arvensis)
Muhabbet çiçeği
(Reseda lutea)
Soda otu
(Salsola ruthenica)
Yapışkan nakıl
(Silene conoidea)
Bülbül otu
(Sisymbrium offcinale)
Pıtrak
(Turgenia latifolia)
200 ml/da

Kültür bitkisi: 3-4 çatal döneminde
Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç döneminde

Soğan
(Tohum)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Farekulağı
(Anagallis arvensis)
Sirken
(Chenopodium album)
Gelincik
(Papaver rhoeas)
Sarmaşık Çobandeğneği
(Polygonum convolvulus)
Yabani hardal
(Sinapis arvensis)
Yavşan otu
(Veronica spp.) 
75 ml/da

Kültür bitkisi: 2 gerçek yapraklı döneminden sonra (yapraklar dikleşip olgun bir görünüm aldığında)
Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç döneminde

Soğan
(Arpacık)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Farekulağı
(Anagallis arvensis)
Sirken
(Chenopodium album)
Şeytan elması
(Datura stramonium)
Gönül hardalı
(Myagrum perfoliatum)
Gelincik
(Papaver rhoeas)
Çobandeğneği
(Polygonum aviculare)
Sarmaşık Çobandeğneği
(Polygonum convolvulus)
Yabani hardal
(Sinapis arvensis)
Yavşan otu
(Veronica spp.)
Pıtrak
(Turgenia latifolia)
150 ml/da

Kültür bitkisi: 2-4 yapraklı döneminde
Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç döneminde

Anason Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Sirken
(Chenopodium album)
Sarmaşık Çobandeğneği
(Polygonum convolvulus)
175 ml/da

Kültür bitkisi: Ekimden sonra
Yabancı otlar: Çıkış öncesi

Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Sirken
(Chenopodium albüm)
Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
Sarmaşık Çobandeğneği
(Polygonum convolvulus)
Yabani hardal
(Sinapis arvensis)
150 ml/da

Kültür bitkisi: çıkış sonrası
Yabancı otlar: çıkış sonrası

Havuç Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Sirken
(Chenopodium album)
Yabani hardal
(Sinapis arvensis)
Sarmaşık Çobandeğneği
(Polygonum convolvulus)
Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
175 ml/da

Kültür bitkisi: ekimden sonra
Yabancı otlar: çıkış öncesi

Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Sirken
(Chenopodium album)
Sarmaşık Çobandeğneği
(Polygonum convolvulus)
Yabani hardal
(Sinapis arvensis)
150 ml/da

Kültür bitkisi: çıkış sonrası
Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç döneminde

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMA ŞEKLİ:

 

Çıkış öncesi uygulama: Ekimden sonra 1-2 gün içinde yapılır. İlaçlama sırasında toprak tezek-siz, ince ve tavında olmalıdır. İlaçlı alanda en az 20 gün hiç bir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Killi ve organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olmalı ve düşük doz tercih edilmelidir.

Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. Toprakta birikimi söz konusu değildir. Bir kaç ay içinde mikroorganizmalar tarafından parçalanır. Bunun için de ertesi sene ekilen kültür bitkilerinde zararlı olamaz.

Hemen İndir
Hemen İndir