Korfithan Pro

Korfithan Pro

Aktif Madde 400 g/L Prochloraz + 125 g/L Triadimenol
Formülasyon Şekli Emülsiye Konsantre (EC)
Ambalaj 1lt

Açıklama

KORFİTHAN PRO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1;3/ G1;3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Buğday Şeker Pancarı
BİTKİ HASTALIK ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE (GÜN)
BUĞDAY Septorya yaprak lekesi
(Septoria tritici)
150 ml/da 35 gün
Tahıl küllemesi
(Erysiphe graminis f.sp. tritici)
ŞEKER PANCARI Yaprak lekesi hastalığı
(Cercospora beticola)
175 ml/da. 35 gün
Külleme
(Erysiphe betae )

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı: Hastalığın seyri izlenerek hastalığın yaprağın üst kısımlarına doğru ilerlediği gözlendiğinde üst yaprakların özellikle bayrak yaprağın hastalıkla bulaşmasını engellemek amacı ile yeşil aksam uygulaması yapılır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamaya başlanır. Koşullar hastalık gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılır.

Buğday Küllemesi Hastalığı: 

Hastalığın ilk püstülleri görüldüğü zaman uygulamaya başlanmalıdır. Gerekli görüldüğü hallerde ikinci uygulama yapılmalıdır.

Şekerpancarında Yaprak Lekesi Hastalığı: Şeker pancarı erişkin yapraklarının % 5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Şekerpancarında Külleme Hastalığı: Uygulama hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

Hemen İndir
Hemen İndir