Korfithan EC 250

Korfithan EC 250

Aktif Madde 250 g/L Triadimenol
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 100cc – 250cc – 1 lt

Açıklama

KORFİTHAN EC 250 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Arpa Bağ Hıyar (Sera) Hıyar (Tarla)
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

ARPA Tahıl küllemesi
(Erysiphe graminis.)
50 ml/ da 35 gün
BAĞ* Külleme
(Erysiphe necator)
10 ml/ 100 L su 21 gün
HIYAR (Tarla-Sera) Külleme
(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotherafuliginea )
20 ml/ 100 L su 7 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

Arpa Tahıl Küllemesi

İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Bağ Küllemesi

  1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
  2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde
  3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
  4. Ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

 

Kabakgillerde külleme (Hıyar) İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C’nin üstünde ve orantılı neminde %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

 

Hemen İndir
Hemen İndir