Kordymet Blue 46 WP

Kordymet Blue 46 WP

Aktif Madde % 40 Metalik Bakıra eşdeğer Bakıroksiklorid + % 6 Dimethomorph
Formülasyon Şekli Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 400cc – 800cc

Açıklama

KORDYMET BLUE 46 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekaniz-masına göre Grup M1-H5,40 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Domates Hıyar Patates
Bitki Adi Zararli Organzima Adi Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasindaki Süre
Bağ* Bağ Mildiyösü
(Plasmopara viticola)
300 g/100 L su 10 gün
Domates Domates Mildiyösü
(Phytophthora infestans)
300 g/100 L su 7 gün
Domates Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)
300 g/100 L su 7 gün
Hıyar
(Sera)
Kabakgillerde  Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
300 g/100 L su 7 gün
Patates Patates Mildiyösü
(
Phytophthora infestans)
300 g/100 L su 14 gün
Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak  bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BAĞ MİLDİYÖ:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

 

DOMATES MİLDİYÖ: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

 

HIYAR KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamalar bitkinin her tarafı, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

 

PATATES MİLDİYÖ:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.   

Hemen İndir
Hemen İndir