Korconil 500 SC

Korconil 500 SC

Aktif Madde 500 g/L Chlorothalonil
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 500cc – 1 lt

Açıklama

KORCONİL 500 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M5 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Domates Elma Hıyar Kavun Kayısı Şeker Pancarı
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA Karaleke

(Venturia inaequalis )

200 ml/100 L su 3 gün
ŞEKER PANCARI Yaprak leke hastalığı

(Cercospora beticola)

300 ml/da 3gün
DOMATES Mildiyö

(Phytophthora infestans)

175 ml/100 L su 3 gün
KAYISI Kayısı yaprakdelen

(Coryneum beijerinckii)

200 ml/100 L su 56 gün
KAVUN

(Tarla-Sera)

Kabakgillerd Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

250 ml/100 L su 3 gün
BAĞ* Bağ Mildiyösü
(Plasmopara viticola)
200 ml/100 L su 7 gün
HIYAR (Tarla-Sera) Kabakgillerde Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

250 ml/100 L su 3 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

ELMA KARALEKESİ:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

ŞEKERPANCARI YAPRAK LEKESİ HASTALIĞI:

Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde uygulamaya başlanır.

 

DOMATES MİLDİYÖ:

Mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

KAYISI YAPRAK DELEN

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde

3.Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

 

BAĞ KÜLLEMESİ:

1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm uzunlukta iken,

2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde

3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde

  1. Ve diğer uygulamalar: 3. Uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

 

KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ (Hıyar, Kavun):

Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Hemen İndir
Hemen İndir