Kor-Miltox

Kor-Miltox

Aktif Madde % 21 Metalik Bakıra eşdeğer bakır tuzları (Bordo bulamacı + Bakıroksiklorit + Bakırkarbonat) + Mancozeb
Formülasyon Şekli Suda Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 400 gr – 800 gr

Açıklama

KORMİLTOX adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3/M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Domates Hıyar Patates
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

300 g/100 L su 21 gün
DOMATES Bakteriyel benek hastalığı

(Pseudomonas syringae pv. tomato)

300 g/100 L su 7 gün
Mildiyö

(Phytophthora infestans)

300 g/100 L su 7 gün
Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

300 g/100 L su 7 gün
HIYAR Kabakgillerde  mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

250 g/100 L su 14 gün
PATATES Mildiyö

(Phytophthora infestans)

250 gr/da 14 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BAĞ MİLDİYÖ:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

 

PATATES MİLDİYÖ:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

DOMATES MİLDİYÖ: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

 

HIYAR KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamalar bitkinin her tarafı, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Hemen İndir
Hemen İndir