Kor-Kunch 400 EC

Kor-Kunch 400 EC

Aktif Madde 400 g/l Flusilazole
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 50gr

Açıklama

KOR-KUNCH 400 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1 ;3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Elma Şeker Pancarı
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ* Bağ Küllemesi
(Erysiphe necator)
3 ml/100 L su 28 gün
ELMA Elma Karalekesi
(Venturia inaequalis)
5 ml/ 100 L su 28 gün
Elma Küllemesi
(Podosphaera leucotricha)
6 ml/ 100 L su 28 gün
ŞEKER PANCARI Yaprak leke hastalığı
(Cercospora beticola)
20 ml/da 28 gün
Şekerpancarı Küllemesi
(Erysiphe betae)
15 ml/da 28 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

BAĞ KÜLLEMESİ:

 1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
 2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
 3. Uygulama:Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
 4. Ve diğer uygulamalar: 3. Uygulamadan sonar kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

ELMA KARALEKESİ:

 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sırcası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: Pembe rozet döneminde ( çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 4. Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

ELMA KÜLLEMESİ:

 1. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde
 2. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %60-70 dökülünce
 3. Ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir.

ŞEKERPANCARI KÜLLEME:

Uygulama hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

ŞEKERPANCARI YAPRAK LEKESİ:

Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilir.

 

Hemen İndir
Hemen İndir