Kodiac

Kodiac

Aktif Madde 50 g/L Tepraloxydim
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj

Açıklama

KODİAC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A;1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Mercimek Pamuk Şeker Pancarı Soğan
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
MERCİMEK Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani yulaf (Avena spp.)

Delice (Lolium temulentum)

100 ml/da

Yabancı otlar 2-3 yapraklı iken

 

ŞEKER PANCARI Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani yulaf (Avena spp.)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Delice (Lolium temulentum)

Yeşil kirpi darı (Setaria viridis)

100 ml/da

Yabancı otlar 2-3 yapraklı iken

PAMUK Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

100 ml/da

Yabancı otlar 2-3 yapraklı iken

Köpekdişi ayrığı

(Cynodon dactylon) 250 ml/da

250 ml/da

Yabancı otlar 10-20 cm boyda iken

Kanyaş

(Sorghum halepense) 150 ml/da

150 ml/da

Yabancı otlar 10-20 cm boyda iken

SOĞAN Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani yulaf (Avena fatua)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

İnce delice (Lolium rigidum)

Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)

Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa) Yapışkan ot (Setaria verticillata)

100 ml/da

Yabancı otlar 2-3 yapraklı iken

Köpekdişi ayrığı

(Cynodon dactylon) 250 ml/da

250 ml/da

Yabancı otlar 10-20 cm boyda iken

Kanyaş

(Sorghum halepense) 150 ml/da

150 ml/da

Yabancı otlar 10-20 cm boyda iken

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kodiac, çıkış sonrası yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-4 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk v.b. gibi sebeplerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı,  stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

Hemen İndir
Hemen İndir