Klorzon 10 EC

Klorzon 10 EC

Aktif Madde 100 g/L Tetraconazole
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

KLORZON 10 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Çilek Domates Hıyar Kornişon Şeftali

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

 

 

BAĞ*

Külleme

(Erysiphe necator)

 

30 ml/ 100 L su

 

14 gün

 

HIYAR

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum)

 

50 ml/ 100 L su

 

7 gün

KORNİŞON Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum)

 

50 ml/ 100 L su

 

7 gün

DOMATES(tarla-sera) Patlıcagillerde külleme

(Leveillula taurica)

 

50 ml/ 100 L su

 

3 gün

ÇİLEK

 

Külleme

(Sphearothecamacularis f.sp. fragariae)

 

50 ml/ 100 L su

 

3 gün

ŞEFTALİ Külleme

(Sphaerotheca pannosa)

 

40 ml/ 100 L su

 

14 gün

 

HIYAR (Sera)

Külleme

(Erysiphe cichoracearum)

 

50 ml/ 100 L su

 

7 gün

KORNİŞON (Sera) Külleme

(Erysiphe cichoracearum)

 

50 ml/ 100 L su

 

7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Küllemesi

  1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
  2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde
  3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
  4. Ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

 

KABAKGİLLERDE KÜLLEME (HIYAR, KORNİŞON):

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C ‘nin üstünde ve orantılı neminde %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

 

PATLICANGİLLERDE KÜLLEME (Domates)

Uygulamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

 

ÇİLEK KÜLLEMESİ

  1. Uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.
  2. Ve diğer Uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamaya devam edilir.

 

ŞEFTALİ KÜLLEMESİ:

1.Uygulama: Önceki yıllarda hastalığın yokluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı 1/3’ü bulunuyorsa belirtiler görülmeden önce ilk uygulama yapılmalıdır.

2.Ve diğer uygulamalar: Bitkinin gelişmesine, kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar uygulamaya devam edilmelidir.

 

Hemen İndir
Hemen İndir