Klorzon 10 EC

Klorzon 10 EC

Aktif Madde 100 g/L Tetraconazole
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

KLORZON 10 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Çilek Domates Hıyar Şeftali
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
BAĞ* Külleme
(Uncinula necator)
30 ml/ 100 L su 14 gün
HIYAR Kabakgillerde külleme
(Erysiphe cichoracearum)
50 ml/ 100 L su 7 gün
DOMATES Patlıcagillerde külleme
(Leveillula taurica)
50 ml/ 100 L su 3 gün
ÇİLEK Külleme
(Sphearothecamacularis f.sp. fragariae)
50 ml/ 100 L su 3 gün
ŞEFTALİ Külleme
(Sphaerotheca pannosa)
40 ml/ 100 L su 14 gün
HIYAR
(Sera)
Külleme
(Erysiphe cichoracearum)
50 ml/ 100 L su 7 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

Bağ Küllemesi

  1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
  2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde
  3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
  4. Ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

 

KABAKGİLLERDE KÜLLEME:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C ‘nin üstünde ve orantılı neminde %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

 

PATLICANGİLLERDE KÜLLEME (Domates)

Uygulamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

 

ÇİLEK KÜLLEMESİ

  1. Uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.
  2. Ve diğer Uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamaya devam edilir.

 

ŞEFTALİ KÜLLEMESİ:

1.Uygulama: Önceki yıllarda hastalığın yokluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı 1/3’ü bulunuyorsa belirtiler görülmeden önce ilk uygulama yapılmalıdır.

2.Ve diğer uygulamalar: Bitkinin gelişmesine, kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar uygulamaya devam edilmelidir.

Hemen İndir
Hemen İndir