Driftçe 400

Driftçe 400

Aktif Madde 400 g/L Fosforoz
Formülasyon Şekli Suda Çözünen Konsantre (SL)
Ambalaj 1 lt-5 lt

Açıklama

DRİFTÇE 400 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 33 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Domates Hıyar Ispanak Marul Patates Turunçgiller
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
DOMATES (SERA) Mildiyö
(Phytophora infestans)
400 ml/100 L su
DOMATES (TARLA) Mildiyö
(Phytophora infestans)
400 ml/100 L su
BAĞ Mildiyö
(Plasmopara viticola)
400 ml/100 L su
HIYAR (SERA) Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis )
400 ml/100 L su
MARUL (SERA) Mildiyö
(Bremia lactucae)
400 ml/100 L su
ISPANAK (TARLA) Ispanak Mildiyösü
(Peronospora farinosa)
400 ml/100 L su
PATATES Patates Mildiyösü
(
Phytophthora infestans)
400 ml/100 L su
TURUNÇGİLLER Turunçgil meyvesinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde zamklanması
(Phytophthora citrophthora)
1000 ml/100 L su
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre 0 gündür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

DRİFTÇE ®400 kullanım zamanı çok önemlidir. DRİFTÇE ®400 uygulaması için mildiyöye yönelik tahmin ve uyarılar dikkate alınmalı veya hastalık riskini arttıran iklim koşulları oluşmaya başladığında uygulamaya geçilmelidir.

Domates mildiyö:  Çevrede veya tarlada hastalık belirtisi görüldüğü anda uygulamaya başlanır. Hastalık seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Bağda mildiyö: İlk uygulama sürgünler 25-30 cm uzunluğuna ulaşınca başlanmalıdır. 2. uygulama ve sonraki uygulamalar 1. İlacın etki süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlamalar yapılır.

Hıyarda mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulama başlanır ve hastalığın şiddetine göre 8-10 gün aralıklarla tekrarlanır.

Marulda mildiyö: hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hastalıklı kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürmelidir. Şaşırtıldıktan sonra hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı ve birer hafta aralarla devam edilmelidir.

Ispanakta mildiyö: 1.uygulama hastalık koşullarının oluşmaya başladığı ve çevrede hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.. 2. ve 3.  uygulama ilacın etki süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Patateste mildiyö: hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlar tekrarlanır.

Turuçgil meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve gövde zamklanması: karşı 1.uygulama sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır. Havalar yağışlı giderse 1.uygulamadan 15 gün sonra 2.uygulama yapılmalıdır. 

Hemen İndir
Hemen İndir