Dikotan M-45

Dikotan M-45

Aktif Madde % 80 Mancozeb
Formülasyon Şekli Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 400g – 800g – 2kg

Açıklama

DİKOTAN M-45 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
250 g/100 L su 21 gün
Elma Memeli pas
(Gymnosparagium confusum)
250 g/100 L su 21 gün
Bağ∗∗ Ölü kol
(Phomopsis viticola)
200 g/100 L Su 21 gün
Bağ* Mildiyö
(Plasmopora viticola)
200 g/100 L Su 21 gün
Soğan Mildiyö
(Perenospora destructor)
200 g/100 L Su 28 gün
Hıyar Kabakgilerde Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
200 g/100 L Su 14 gün
Domates Mildiyö
(Phytophthora infestans)
200 g/100 L Su 14 gün
Nohut Antraknoz
(Ascochyta rabiei)
200 g/100 L Su
200 g/100 kg. tohum
28 gün

Fasulye Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)
200 g/100 L Su 28 gün
Pas (Uromcyces oppendiculatus) 200 g/100 L Su 28 gün
Domates, Patates ve Patlıcan Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
200 g/100 L Su 28 gün
Sebze fideleri Çökerten ve Fide kök çürüklüğü (Phythium spp, Rhizoctonia spp, Fusarium spp, Alternaria spp,  Sclerotinia spp., Phytophthora spp.) 200 g/100 kg. tohum
Kavun, Karpuz Antraknoz
(Colletotrichum lagenarium)
200 g/100 L su 7 gün
Kavun
(Tarla-Sera)
Kabakgillerde Mildiyö
(Pseudoperenospora cubensis)
200 g/100 L Su 28 gün
Buğday Sarı Pas (Puccinia striiformis)
Kahverengi Pas  (Puccinia recondita tritici)
Kara pas  (Puccinia graminis tritici)
350 g/da. 28 gün
Şerbetçiotu Mildiyö
(Pseudoperenospora humuli)
150 g/100 L Su 42 gün
Yerfıstığı Yaprak lekesi
(Cercospora arachidis)
200 g/100 L Su 14 gün
Kök boğazı çürüklüğü
(Aspergillus niger)
500 g/100 kg tohum   —
Şeker Pancarı Cercospora yapraklekesi
(Cercospora beticola )
250 g/100 L Su 28 gün
* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

**Yaz uygulamasında kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

ELMA KARALEKESİ:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

ELMA MEMELİ PASI:

  1. Uygulama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra sonra (Kırmızı rozet dönemi başlangıcında)
  2. Uygulama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce
  3. Uygulama: 2. Uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

 

BAĞ ÖLÜKOL: Yaz uygulaması:

  1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
  2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
  3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

 

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

 

SOĞAN MİLDİYÖ:

Günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlaması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanabilir.

 

HIYAR VE KAVUN (Tarla-Sera) KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ:

Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

 

DOMATES MİLDİYÖ: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

NOHUT ANTRAKNOZU:

Tohum uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

Yeşil aksam uygulaması: uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 C° ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtileri görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış oluşmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

 

FASULYE ANTRAKNOZU: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının bitki koruma ürününün uygulanmasına özen gösterilmelidir

 

FASULYE PASI: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

 

DOMATES, PATLICAN, PATATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

 

SEBZE FİDELERİNDE ÇÖKERTEN VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg tohuma 200 g ürün gelecek şekilde karıştırılarak uygulama yapılır.

 

KAVUN-KARPUZ KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ: Günlük ortalama sıcaklığın 16 C olması ve ortalama nemin %80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

 

ŞERBETÇİOTU MİLDİYÖSÜ: ilkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır, çiçek dönemine kadar  birer hafta ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir.

 

BUĞDAY PAS HASTALIKLARI:

Sarı pas, Kahverengi pas, Kara pas

Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Iklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

 

YERFISTIĞINDA KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ: Tohum uygulamasıdır. Ürünün tohum yüzeyinde tutunabillmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.

 

YERFISTIĞI YAPRAK LEKESİ: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

 

ŞEKERPANCARI YAPRAK LEKE HASTALIĞI: Şekerpancarı erişkin yapraklarında %5’inde birer

Cercospora lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Hemen İndir
Hemen İndir