Dikotan M-22

Dikotan M-22

Aktif Madde % 80 Maneb
Formülasyon Şekli Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 400 g – 800 g – 2 kg

Açıklama

DİKOTAN M-22 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ANTEP FISTIĞI Karazenk
(Pseudocercospora pistacina)
300 g/100 L su 28 gün
ARMUT Karaleke
(Venturia pirina)
300 g/100 L su 21 gün
ELMA Karaleke
(Venturia inaequalis)
300 g/100 Lsu 21 gün
ŞEFTALİ Yaprak Delen
(Coryneum beijerinckii)
300 g/100 Lsu 21 gün
SOĞAN Mildiyö
(Peronospora destructor)
200 gr/100 L su 28 gün
NOHUT Antraknoz
(Ascochyta rabiei)
200 g/100 kg. tohum
200 g/100 L su
yeşil aksam

28 gün

HIYAR Kabakgillerde Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
170 g/100 L su 28 gün
FASULYE Pas(Uromyces phaseoli) 200 g/100 L su 28 gün
Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)
200 g/100 L su 28 gün
DOMATES Yaprak Küfü
(Cladosporium fulvum)
200 g/100 L su 28 gün
Mildiyö
(Phytophthora infestans)
200 g/100 L su 28 gün
SEBZE FİDELERİ Çökerten ve Fide Kök Çürüklüğü
(Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp.,Sclerotinia spp.)
200- 250 g/100 L su 28 gün
HIYAR Köşeli Yaprak Lekesi
(Pseudomonas syringae pv. lachryman)
200 g/100 L su 28 gün
KAVUN, KARPUZ Antraknoz
(Colletotrichum  lagenarium)
200 g/100 L su 28 gün
DOMATES, PATLICAN,
PATATES
Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)
200 g/100 L su 28 gün
BUĞDAY Adi Sürme
(Tilletia foetida, T. Caries)
150 g/100 kg. tohum           —
Sarı Pas
(Puccinia striiformis)
Kahverengi Pas
(Puccinia recondita tritici)
Kara pas
(Puccinia graminis tritici)
350 g/da. 28 gün
PATATES Mildiyö
(Phytophthora infestans)
300 g/100 L su 14 gün
Adi Uyuz
Streptomyces scbies)
1600 g/100 kg. tohum
YERFISTIĞI Yaprak Lekesi
(Cercospora arachidis)
250 g/100 L. su 28 gün
ŞERBETÇİOTU Mildiyö
(Pseudoperonospora humuli)
150 g/100 L su 7 gün
KARANFİL Pas
(Uromyces  caryophyllus)
200 g/100 L su —-
ASPİR Yaprak Lekesi
(Alternaria carthami)
200 g/100 L su 7 gün
BAĞ**(***) Ölü Kol
(Phomopsis viticola)
200 g/100 L. su 21 gün
ŞEKER PANCARI Cercospora yaprak lekesi
(Cercospora beticola )
250 g/100 L su 28 gün
KAVUN

(TARLA-SERA)

Kabakgillerde Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
170 g/100 L su 28 gün
CEVİZ Antraknoz
(Gnomonia leptostyla)
300 gr/100 L su 21 gün
*   Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

** Yalnızca yaz uygulamasında kullanılır.

*** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ANTEPFISTIĞI KARAZENK

1.Uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.

  1. Uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilir.

 

ELMA VE ARMURT KARALEKESİ:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar  ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

ŞEFTALİ YAPRAKDELEN:

1.Uygulama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

 

BAĞ ÖLÜKOL: Yaz uygulaması:

  1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
  2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
  3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

 

SOĞAN MİLDİYÖ:

Günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlaması gerekirse  de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanabilir.

 

HIYAR VE KAVUNDA (TARLA-SERA) MİLDİYÖ: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamalar bitkinin her tarafı, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

 

HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ: Tarlada hastalık görülmeden veya ilk görülmeye başlandığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yeşil aksam uygulaması yapılmalıdır.

 

DOMATES YAPRAK KÜFÜ: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

 

DOMATES MİLDİYÖ: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

DOMATES, PATLICAN, PATATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

 

SEBZE FİDELERİNDE ÇÖKERTEN VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg tohuma 200 g ürün gelecek şekilde karıştırılarak uygulama yapılır.

 

NOHUT ANTRAKNOZU:

Tohum uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

Yeşil aksam uygulaması: uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 C° ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtileri görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış oluşmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

 

FASULYE ANTRAKNOZU: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının bitki koruma ürününün uygulanmasına özen gösterilmelidir.

 

FASULYE PASI: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

 

KAVUN-KARPUZ KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ: Günlük ortalama sıcaklığın 16 C olması ve ortalama nemin %80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

 

BUĞDAY ADİ SÜRME: Tohumlara ekim öncesi, önerilen dozda uygulama yapılmalıdır.

 

BUĞDAY PAS HASTALIKLARI:

Sarı pas, Kahverengi pas, Kara pas

Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Iklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

 

PATATATES MİLDİYÖ: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama yapılır.

 

PATATATES ADİ UYUZ: Patates dikiminden önce tohum uygulaması şeklinde yapılır.

 

ASPIR YAPRAK LEKESI: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamaya başlanır.

 

KARANFİL PASI: Çelikler üretim alanine şaşırtılmadan önce uygulamaya başlanmalı ve ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamalar tekrarlanmalıdır.

 

ŞERBETÇİOTU MİLDİYÖ: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10 ar gün aralıklarla devam edilir.

 

YERFISTIĞI YAPRAK LEKESI: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonar başlanır, hasada kadar devam edilir.

 

CEVİZ ANTRAKNOZU:

1 UYGULAMA: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakların kedi kulağı olduğu dönemde,

2.UYGULAMA: Yapraktaki, yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde,

3.UYGULAMA: Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde,

  1. Ve diğer UYGULAMALAR meteorolojik koşullar ve kullanılan fungusitin etki süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla yapılmalıdır
Hemen İndir
Hemen İndir