Dikotan Blue

Dikotan Blue

Aktif Madde % 72 Mancozeb
Formülasyon Şekli Suda Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 400gr – 800gr - 2,5kg

Açıklama

DİKOTAN BLUE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Domates Elma
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE (GÜN)
ELMA Karaleke (Venturia inaequalis) 250 g/100 L su 14 gün
BAĞ* Mildiyö
(Plasmopara viticola)
200 g/100 L su 21 gün
DOMATES Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)
250 g/100 L su 14 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

 

BAĞ MİLDİYÖ:

İlk uygulama sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

 

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak uygulamaya tekrarlanmalıdır.

 

ELMA KARALEKE:

  1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
  2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
  3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %70-80 dökülünce
  4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
Hemen İndir
Hemen İndir