Dikotan 455 SC

Dikotan 455 SC

Aktif Madde 455 g/l Mancozeb
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

DİKOTAN 455 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Domates Hıyar Şerbetçiotu
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ* Mildiyö
(
Plasmopara viticola)
450 ml /100 L su 21 gün
DOMATES
(SERA)
Mildiyö
(Phytophthora infestans)
450 ml /100 L su 7 gün
DOMATES
(TARLA)
Mildiyö (Phytophthora infestans) 450 ml /100 L su 14 gün
DOMATES
(TARLA)
Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)
450 ml /100 L su 14 gün
HIYAR (SERA) Kabakgillerde mildiyö
(Phytophthora infestans)
450 ml /100 L su 7 gün
ŞERBETÇİOTU Şerbetçiotu Mildiyösü
(Pseudoperonospora humuli)
400 ml /100 L su 42 gün
Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

 

DOMATES (Tarla-Sera) MİLDİYÖ: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

 

HIYAR KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamalar bitkinin her tarafı, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

 

PATATES MİLDİYÖ:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.   

 

ŞERBETÇİOTU MİLDİYÖSÜ: ilkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır, çiçek dönemine kadar  birer hafta ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir.

Hemen İndir
Hemen İndir