Dark Angel OD 170

Dark Angel OD 170

Aktif Madde 150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin
Formülasyon Şekli Yağ bazlı süspansiyon (OD)
Ambalaj -

Açıklama

DARK ANGEL OD 170 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A ve 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Elma Fındık Kavun Şeftali Zeytin

Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

 

BİTKİ ADI

 

ZARARLI ORGANİZMA ADI

 

 

UYGULAMA DOZU

SON UYGULAMA            İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE(PHI)
FINDIK Fındık Kokarcası (Palomena prasina) 30 ml / da nimf- ergin 21 gün
 Fındık kurdu (Curculio nucum) 25 ml / da ergin
ŞEFTALİ Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

30 ml/100 L. su 14 gün
ELMA Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

25ml / 100 L. su 14 gün
ZEYTİN Zeytin sineği

(Bactrocera oleae)

25 ml/100 L. su larva 14 gün
Zeytin güvesi

(Prays oleae)

30 ml/100 L. su larva
KAVUN Kavun sineği

(Myiopardalis pardalina)

75 ml / 100 L. su

ergin

3 gün

Bitki Koruma Ürününün Kullanım Şekli

Fındık kurduna karşı, 10 ocakta 2’den fazla ergin saptandığında meyveler yaklaşık mercimek büyüklüğündeyken bir uygulama yapılmalıdır.

Fındık Yeşil Kokarcasına karşı, bahçe büyüklüğüne göre 10-30 arasında ocak seçilir. Bir bez üzerine silkelenerek düşen erginler sayılır. 10 ocakta bir veya daha çok kışlamış ergin bulunan bahçelerde uygulama yapılır. Nimflerin saptandığı bahçelerde ise Temmuz ayının ilk yarısında, ocak başına ortalama 1 nimf bulunduğunda uygulama uygulanmalıdır.

Şeftali yaprakbitine karşı, çiçek tomurcuklarının belirmesinden sonra 50 ağaçta 7 dal bulaşık ise uygulama yapılmalıdır.

Elma yeşilyaprakbitine karşı, vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15’inde bulaşıklık varsa uygulama yapılmalıdır.

Zeytin sineğine karşı, meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde meyvelerde vuruk sayımları yapılarak sofralık çeşitlerde % 1, yağlık çeşitlerde % 6-8 vuruk saptandığında uygulama yapılır.

Zeytin güvesi yılda üç döl verir. Çiçek dölüne karşı çiçek salkımlarında % 10 ve üzeri zararlanmalarda, meyve dölüne karşı meyvelerde % 10 ve üzeri zararlanmalarda uygulamaya başlanmalıdır.

Kavun sineğine karşı, bir önceki yıl kavun sineği zararı görülmüş alanlardaki kavunlar fındık büyüklüğünü aldıklarında 1. uygulama, bundan 15 gün sonra 2. uygulama yapılmalıdır. Yetiştirme döneminin çok uzun olduğu yörelerde 3. uygulama gerekebilir.

Hemen İndir
Hemen İndir