Coperhid 50 WP

Coperhid 50 WP

Aktif Madde % 50 Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit
Formülasyon Şekli Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 800 g – 2,5 kg

Açıklama

COPERHİD 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Domates Kayısı Nar Şeftali Turunçgiller Zeytin
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE(GÜN)
BAĞ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 250 g/100 L su 7 gün
KAYISI Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Wilsonomyces carpophilus )
500 g/ 100 L su
(Dormant dönem)
250 g/ 100 L su
(Normal dönem)
7 gün
ŞEFTALI Yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
350 g/100 L su 7 gün
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus ) 350 g/100 L su 7 gün
DOMATES Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
250 g/da 7 gün
Bakteriyel benek hastalığı
(Pseudomonas syringae pv. tomato)
250 g/da 7 gün
Mildiyö
(Phytophthora infestans)
250 g/da 7 gün
ZEYTIN Halkalı leke (Spilocciea oleaginea) 300 g/100 L su 7 gün
TURUNÇGİLLER Turunçgillerde kahverengi leke (Alternata f.sp.citri) 300 g /100 L su 7 gün
NAR Kahverengi Leke (Alternaria alternata) 300 g/100 L su 28 gün
Phytophthora kök ve kök Boğazı çürüklüğü (Phytophthora spp.) 300 g/100 L su 28 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BAĞ MİLDİYÖ:

1.uygulama: Sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.

2.ve sonraki uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortamları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE YAPRAK DELEN (KAYISI, ZŞEFTALİ):

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

 

ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI:

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

 

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI:

Gerek fidelikte gereke tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

DOMATES BAKTERİYEL BENEK:

Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı artabilir.

 

DOMATES MİLDİYÖ:

Çevrede domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle uygulamaya başlanır.

 

ZEYTİN HALKALI LEKE:

Marmara Bölgesinde:

1.Uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Akdeniz Bölgesinde:

1.Uygulama: Hasattan sonra

2.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce

3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

 

TURUNÇGİL KAHVERENGİ LEKE:

Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

 

NAR KAHVERENGİ LEKE HASTALIĞI:

  1. uygulama çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır.

2.uygulama taç yapraklar döküldüğünde yapılır.

  1. uygulama meyveler yarı büyüklüğüne gelince yapılır.

 

NARDA PHYTOPHTHORA KÖK VE KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ:

Uygulama koruyucu olarak dikimle birlikte yapılır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ise ilk belirtiler görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hızlı sürgün gelişim dönemlerind (ilkbahar, yaz, sonbahar) devam edilir. Toprak üstü uygulamalarında ağacın tümü kaplanacak şekilde rüzgarsız havada uygulama yapılmalıdır. Topraktan uygulamalar ise damla sulama yoluyla veya ağacın taç izdüşümüne gelecek şekilde yapılmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir