Chexill 50 WG

Chexill 50 WG

Aktif Madde 50 Pymetrozine
Formülasyon Şekli Suda Dağılabilen Granül (WG)
Ambalaj 400gr - 1kg

Açıklama

CHEXİLL 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 9B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir

Kullanılacağı Bitki ve Zaralı Organizmalar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

PATLICAN (Sera) Tütün BeyazSineği

(Bemisia tabaci)

60 g/100 Lsu (Larva, Ergin) 3 gün
KARPUZ Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) 25 g/ da

(nimf, ergin)

7 gün
PAMUK Pamuk Yaprakbiti

( Aphis gossypii)

30 g/da.

(nimf, ergin)

35 gün

 

DOMATES (Tarla) Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 30 g/ da (nimf, ergin) 3 gün
ŞEFTALİ Şeftali Yaprakbiti (Myzus persicae) 20 g/100 L su (nimf, ergin) 21 gün

 

BAĞ *  Bağ tripsi

Mycterthrips tschirkunae ,

30 g/100 L su

(nimf, ergin)

 

Üzüm: 28 gün

 

TURUNÇGİLLER Pamuk Yaprakbiti

(Aphis gossypii )

15 g/100 L su

(nimf, ergin)

 

14 gün

 

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama etelenmelidir. Tarla döneminde 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında mücadele önerilir.

Domateste Şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprak bitine karşı çiçek tomurcuklarının belirlenmesinden popülasyonun ¾’ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Karpuzda pamuk yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Turunçgilde pamuk yaprakbitine karşı uygulamaya karar vermeden önce bahçedeki zarar oranları ve türler belirlenmelidir. Ilkbaharda ağaçlar control edilmeli ve ağaç başına ortalama 15’ten fazla sürgün bulaşıksa bahçedeki parazitoid ve predatörlere etkisi az olan spesifik afistler kullanılmalıdır. Genel olarak uygulamalardan kaçınılmalı veya nokta uygulama yapılmalıdır. Primicarb etkili maddeli bitki koruma ürünleri Aphis gosspyii’ye karşı etkisizdir. Yaz aylarında uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Bağ tripslerine karşı bağda ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 thrips ergin veya larva/ yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

Hemen İndir
Hemen İndir