Betagard 25 EC

Betagard 25 EC

Aktif Madde 25 g/L Beta-Cyfluthrin
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 100cc – 250cc – 500cc – 1Lt

Açıklama

BETAGARD 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Kullanılacağı Bitki ve Zaralı Organizmalar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BUĞDAY Süne(Eurygaster spp.) 50 ml/da. (1-3 yaş ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin) 14 gün
Hububat hortumlu böceği

(Pachytychius hordei)

30 ml/da.(ergin)
PATATES Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 50 ml/da.

(Larva, ergin)

14 gün
ZEYTİN Zeytin Karakoşnili (Saissetia oleae) 50 ml/100 L su (Larva. ergin) 14 gün
Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 30 ml/100 L su (Larva)
Zeytin güvesi (Prays oleae) 25 ml/100 L su (Larva)
SOYA Yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 150 ml/da. (Larva) 14 gün
ELMA Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) 30 ml/100 L su (Nimf,ergin) 14 gün
ANTEP FISTIĞI Antep fıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 20 ml/100 L su (Nimf,ergin) 14 gün
MISIR Mısır koçan kurdu (Sesamia  spp. ) 75 ml/da.(Larva)(Yumurtada ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanır.)15 gün ara ile 3 uygulama 14 gün
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 75 ml/da.(Larva) (Yumurtada ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanır.)
15 gün ara ile 3 uygulama
DOMATES Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 50 ml/100 L su (Nimf,ergin) 14 gün

Bitki Koruma Ürününün Kullanım Şekli

BUĞDAY SÜNE

Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

BUĞDAY HUBUBAT HORTUMLU BÖCEĞİ:

Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi ) uygulama yapılır.

PATATES BÖCEĞİ

Günlük ortalama sıcaklık 14-15 C’ ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40 ‘a kadar çıkmaktadır.

ZEYTİN KARAKOŞNİLİ

Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Yapılan kontrollerde 80-100 cm’lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi koşnili ulaştığında mayıs ayının sonlarından itibaren ve %50’nin açıldığı devrede birinci uygulama, %90’ının açıldığı devrede 2. Uygulama yapılmalıdır. Ancak zararlının %50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlılara (zeytin kabuklubiti v.s.) karşı yapılan uygulamalar bu zararlıyı baskı altına aldığından bir uygulama yeterlidir.

ZEYTİNDE ZEYTİN SİNEĞİ

Ergin çıkış zamanları iklim, toprak karakteri, çeşit v.b. etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bölge farklılıkları dikkate alınarak, meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde ilaçlamaya geçilmelidir. Bu nedenle tuzakların haziran ayının ilk yarısından itibaren asılması gerekmektedir. Ergin artışlarının belirlenmesi amacıyla, içinde %2 diamonyum fosfat eriyiği olan McPhail tuzaklar ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklar kullanılır. Vuruk sayımları haftada 1-2 defa, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış, en az 1000’er meyvede yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir. Yapılan sayımlar sonucunda, salamuralık çeşitlerde %1 vuruk, yağlık çeşitlerde ise %6-8 vuruk saptandığında, yer aletleri ile zehirli yem kısmi dal ilaçlaması veya kaplama uygulama yapılmalıdır.

ZEYTİN GÜVESİ:

Zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu  yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde  % l0 ‘dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’nunda canlı “yumurta+larva” olduğunda uygulama yapılır.

MISIR KURDU VE MISIR KOÇANKURDU:

İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

ANTEPFISTIĞI PSİLLİDİ

Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.

ELMA YEŞİL YAPRAKBİTİ

Vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

DOMATESTE ŞEFTALİ YAPRAKBİTİ

Tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

SOYADA PAMUK YAPRAKKURDU

3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.

Hemen İndir
Hemen İndir