Arbalet

Arbalet

Aktif Madde 240 g/L Metaflumizone
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 500ml

Açıklama

ARBALET® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 22B sınıflandırılmış bir insektisittir

Kullanıldığı Bitkiler

Biber Domates Hıyar Kornişon Pamuk Patlıcan

Kullanılacağı Bitki ve Zaralı Organizmalar

 

Bitki Adı

 

 

Zararlı Organizma Adı

 

Uygulama Dozu Ve Dönemi Son Uygulama İle Hasat

Arasındaki Süre

DOMATES (tarla, sera) Domates güvesi (Tuta absoluta) 100 ml/da (larva) 3 gün
DOMATES Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 100 ml/da (larva) 3 gün
BİBER (tarla, sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 100 ml/da (larva) 1 gün
HIYAR (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 100 ml/da (larva) 3 gün
KORNİŞON (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 100 ml/da (larva) 3 gün
PATLICAN (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 100 ml / 100 l su larva 3 gün
PAMUK Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 100 ml / da larva 21 gün

Bitki Koruma Ürününün Kullanım Şekli

Domates güvesi’ne karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyveve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

 

Domates yeşilkurt’a karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek,sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

 

Biberde pamuk yaprakkurdu’na karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış paketi veya larva görüldüğünde uygulama yapılır.

 

Hıyarda, kornişonda pamuk yaprakkurdu’na karşı Köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde uygulama yapılır. Uygulamalar larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

 

Patlıcanda pamuk yaprakkurdu’na karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış paketi veya larva görüldüğünde uygulama yapılır.

 

Pamukta yeşilkurt’a karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Hemen İndir
Hemen İndir