CURCOZ R-DF

AKTİF MADDE: 39,75 Metalik bakıra eşdeğer Bakıroksiklorür + % 4,2 Cymoxanil

FORMÜLASYON ŞEKLİ: Suda Dağılabilir Granül (WG)

AMB. ŞEKLİ:

Kategoriler: