TARIM GRUBU KALİTE POLİTİKASI

 

  • Müşteri odaklı yaklaşımla müşteri talep ve beklentilerini gerçekleştirirken müşteri memnuniyetini sağlamak.

 

  • Etkin insan kaynakları yönetimi ile ürün kalitesini etkileyen her kademedeki çalışanlarımızın yeterlilik ve bilgi düzeylerini arttırarak sürekli gelişen ve öğrenen organizasyon oluşturmak.

 

  • Risk temelli düşünme yaklaşımı ile Kalite Yönetim Sistemimizin iyileştirilmesi ve sürekli gelişimi için hedefler belirleyerek, verilere dayalı kararlarla, kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak.

 

  • Paydaşlarımız; tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek.

 

  • Tüm çalışmalarımızı ve üretimimizi geçerli yasal yükümlülükler ve diğer standartlara uygun çevre duyarlılığı içinde gerçekleştirmek.

 

 Yönetim Kurulu Başkanı

 İbrahim ARACI